Immunotherapie met CAR-T-cellen bij glioblastoom: eerste, spectaculaire resultaten

Immunotherapie met CAR-T-cellen bij glioblastoom: eerste, spectaculaire resultaten

Een groep van het vermaarde medische centrum 'City of Hope' (Duarte, CA, VS) beschrijft een klinische casus van een recidief van glioblastoom in de hersenen, dat vrij spectaculair reageerde op een nieuwe techniek van immunotherapie, meer bepaald CAR-T-cellen (T-cellen met een chimere receptor). Een belangrijke stap voorwaarts. Er waren al goede resultaten behaald met die behandeling, maar enkel in de hematologie.