In de toekomst een combinatie van immunotherapie en standaardbehandeling?

In de toekomst een combinatie van immunotherapie en standaardbehandeling?

De combinatie van gefitinib en durvalumab zou weleens een interessante behandeling kunnen zijn bij patiënten met een niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met een mutatie van het EGFR-gen. Dat blijkt althans uit een studie die een eminente specialist uit Texas op het ELCC heeft gepresenteerd.