Alles over Daan Dierickx

Onderzoekers van KU Leuven, UZ Leuven en VIB hebben een manier gevonden om de groei af te breken van een zeldzaam maar zeer agressief type lymfeklierkanker (perifeer T-cel lymfoom of PTCL). Door het gebruik van medicatie kunnen ze de samenwerking tussen twee genen aan banden leggen, die aan de basis ligt van de ontwikkeling en groei van deze kanker. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Blood.

Celtherapie is een gebied dat volop in ontwikkeling is, en uiteraard ook de nodige aandacht verdient op het jaarlijkse congres van de BHS. Deze sessie werd voorgezeten door dokter Philippe Lewalle, hematoloog aan het Institut Bordet in Brussel, en dokter Koen Theunissen, hematoloog in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt.

Celtherapie is een gebied dat volop in ontwikkeling is, en uiteraard ook de nodige aandacht verdient op het jaarlijkse congres van de BHS. Deze sessie werd voorgezeten door dokter Philippe Lewalle, hematoloog aan het Institut Bordet in Brussel, en dokter Koen Theunissen, hematoloog in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt.

Aan de doeltreffendheid van de combinatietherapie R-CHOP bij het diffuus grootcellig B-cellymfoom wordt niet meer getwijfeld. Een vraag die nog onbeantwoord blijft, is of bij patiënten die een complete remissie hebben op de inductiebehandeling, een onderhoudsbehandeling met rituximab de ziektevrije overleving verbetert. Deze vraag werd beantwoord in een fase III-studie van de HOVON Nordic Lymphoma Group waarvan de resultaten op het 15de ICML-congres werden voorgesteld door prof. Lugtenburg van het Erasmusziekenhuis in Rotterdam. Prof. Daan Dierickx (dienst hematologie, Gasthuisberg UZ Leuven) die ook patiënten in deze studie includeerde, vertelt wat deze studie ons leert voor de dagdagelijkse praktijk.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.