Alles over Conroy

In deze gerandomiseerde, multicentrische fase III-studie werden 231 patiënten preoperatief behandeld met een extra neoadjuvante chemotherapie met FOLFIRINOX, vooraleer de standaardbehandeling (chemoradiotherapie [50 Gy gedurende vijf weken en 800 mg/m2 capecitabine per os tweemaal per dag gedurende vijf dagen per week], totale mesorectale excisie, en adjuvante chemotherapie), te starten. Bij 230 patiënten werd enkel de standaardbehandeling verricht en deze dienden als controlegroep.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.