Ook bij onbehandeld Hodgkinlymfoom in stadium III of IV is brentuximab vedotin beter

Ook bij onbehandeld Hodgkinlymfoom in stadium III of IV is brentuximab vedotin beter

Nadat brentuximab vedotin al erkend werd als de eerstekeuzebehandeling voor recidiverend en weerstandig Hodgkinlymfoom blijkt het ook bij onbehandelde stadium III- & IV-patiënten superieur te zijn aan bleomycine en dit zowel wat betreft betere efficiëntie als minder bijwerkingen en toxiciteit.