Dasatinib bij kinderen met CML in chronische fase

Dasatinib bij kinderen met CML in chronische fase

In een fase II-studie werd een hoog responspercentage behaald bij kinderen met een philadelphiachromosoompositieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie in een chronische fase die werden behandeld met dasatinib.

Voorspellen van acute nierbeschadiging na eerste cyclus cisplatine

Voorspellen van acute nierbeschadiging na eerste cyclus cisplatine

De auteurs hebben een model opgesteld dat het risico op ontwikkeling van acute nierbeschadiging van bij de eerste cyclus met cisplatine voorspelt op grond van de leeftijd van de patiënt, de dosering van cisplatine, het bestaan van hypertensie en het serumalbumine.

HPV-vaccinatiepercentage bijzonder laag bij overlevenden kinderkanker

HPV-vaccinatiepercentage bijzonder laag bij overlevenden kinderkanker

Het percentage vaccinatie tegen humane papillomavirus (HPV) in de Verenigde Staten stijgt, maar is nog altijd te laag. Volgens een nieuwe studie worden patiënten die kanker tijdens de kinderjaren hebben overleefd, nog minder vaak ingeënt tegen HPV dan mensen zonder voorgeschiedenis van kanker.

ASCO-aanbevelingen voor controle van nausea en braken

ASCO-aanbevelingen voor controle van nausea en braken

De ASCO heeft haar richtlijnen voor de behandeling van nausea en braken als gevolg van de behandeling van kanker bijgewerkt. De update, die werd gepubliceerd in de Journal of Clinical Oncology, geeft nieuwe evidentiegebaseerde richtlijnen voor een correct gebruik van olanzapine, neurokine 1-receptorantagonisten en dexamethason. Een overzicht van de belangrijkste richtlijnen.

Vetconsumptie en risico op longkanker

Vetconsumptie en risico op longkanker

Een hoge inname van vetten in het algemeen en van onverzadigde vetten in het bijzonder correleert met een hoger risico op longkanker. Een hoge inname van verzadigde vetten correleert ook met een hoger risico bij rokers.