Alles over CHU Namur

Meer awareness voor hoofd- en halskanker

Deze week loopt de Make Sense Campaign, een bewustwordingscampagne over hoofd- en halskanker van de EHNS, de European Head and Neck Society. Onder meer UZ Gent, UZA, AZ Sint-Jan Brugge en CHU Namur doen mee.