Alles over CHMP

Op 23 februari 2023 heeft het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van het EMA een gunstig advies gegeven voor het verlenen van een vergunning voor het in de handel brengen van twee orale kankermedicijnen, namelijk Tibsovo® (Servier) en Akeega® (Janssen-Cilag International).

Deze maand heeft het Comité voor Geneesmiddelen voor Menselijk Gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau de goedkeuring aanbevolen voor AstraZeneca/Daiichi Sankyo's trastuzumab deruxtecan (Enhertu).

Het Comité voor Geneesmiddelen voor Menselijk Gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau heeft deze maand de goedkeuring aanbevolen voor AstraZeneca/Merck's olaparib (Lynparza) als adjuvante behandeling voor patiënten met een HER2-negatieve borstkanker met hoog risico in een vroeg stadium die BRCA1/2-mutaties vertonen en die eerder al neoadjuvante of adjuvante chemotherapie hebben gekregen.

Incyte kondigde recent aan dat het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een positief oordeel heeft afgegeven over pemigatinib. Daarin wordt de voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen van pemigatinib aanbevolen voor de behandeling van volwassenen met niet-reseceerbaar lokaal gevorderd of gemetastaseerd cholangiocarcinoom met een fibroblast groeifactorreceptor 2 (FGFR2)-fusie of -herschikking die recidief of refractair is na ten minste één behandelingslijn.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.