Alles over cHL

Prof. Margaret Shipp (Dana-Farber Kankerinstituut - Harvard Medical School) besprak op deze boeiende sessie tijdens het Education Weekend van ESMO 2020 de (nog recente) vooruitgang in de zoektocht naar de mechanismen van respons en resistentie op anti-PD-1-therapie bij de klassieke vorm van Hodgkinlymfoom (cHL). Hierbij werden ook de nieuwe resultaten van haar recent onderzoek uitgebreid besproken.

CHRONISCHE LYMFATISCHE LEUKEMIE Obinutuzumab, een humane, recombinante antistof tegen CD20, in combinatie met chloorambucil is geïndiceerd als eerstelijnstherapie bij patiënten met een chronische lymfatische leukemie (CLL) die wegens comorbiditeit niet in aanmerking komen voor een behandeling met fludarabine in volle dosering.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.