Tweejaarsoverleving met immunotherapie bij gevorderd NSCLC

Tweejaarsoverleving met immunotherapie bij gevorderd NSCLC

De totale tweejaarsoverleving bij patiënten met een gevorderd NSCLC is beter met nivolumab dan met docetaxel. Bij de patiënten die reageren op nivolumab, houdt de respons vaak meer dan twee jaar aan.

Nivolumab vs. chemotherapie bij gevorderd NSCLC met meer dan 5% PD-L1-expressie

Nivolumab vs. chemotherapie bij gevorderd NSCLC met meer dan 5% PD-L1-expressie

Er werd geen verschil in progressievrije overleving waargenomen tussen nivolumab en chemotherapie bij de eerstelijnstherapie van patiënten met een recidief van NSCLC of een NSCLC stadium IV. Evenmin werd een verschil in totale overleving vastgesteld, hoewel meer dan de helft van de patiënten van de chemotherapiegroep nivolumab heeft gekregen na ziekteprogressie.