Alles over Cancer Res

Stress en kankersterfte bij patiënten met baarmoederhalskanker

Volgens een groot cohortonderzoek correleert psychische stress met een hogere kankersterfte bij vrouwen met baarmoederhalskanker, ongeacht de kenmerken van de tumor en de wijze van behandeling. Dat pleit voor een psychologische screening en interventie bij patiënten met baarmoederhalskanker, vooral op het ogenblik dat de diagnose wordt gesteld.