Alles over Canada

RADIOTHERAPIE Een gesprek met prof. dr. Piet Ost, kliniekhoofd van de dienst radiotherapie in het UZ Gent. Op de vraag naar belangrijke verwezenlijkingen binnen het radiotherapeutisch domein verwijst prof. Ost naar een aantal topics waar de rol van de radiotherapie de laatste jaren ernstig is gewijzigd.

Een vroege verlaging van de dosering van een adjuvante chemotherapie met fluoro-uracil, epirubicine, cyclofosfamide en docetaxel (FEC-D) heeft negatieve invloed op de overleving. De resultaten waren echter niet slechter als de dosering later in het verloop van de behandeling werd verlaagd.

PROSTAATKANKER Op het jaarlijkse congres van de ASCO werden twee nieuwe, gerandomiseerde fase 3-studies gepresenteerd die androgeenreceptorantagonisten van een nieuwe generatie hebben onderzocht bij mannen met een hormoongevoelige gemetastaseerde prostaatkanker (bij de meeste patiënten was de diagnose van metastasen nog maar pas gesteld).

De incidentie van colorectale kanker beneden de leeftijd van 50 jaar is in tien jaar tijd duidelijk gestegen in enkele landen met een hoog inkomen. Bij jongvolwassenen is vooral het risico op rectumkanker gestegen.

De overleving bij patiënten van 65 jaar of ouder met een chronische lymfatische leukemie (CLL) die nog niet werden behandeld, is beter met ibrutinib in monotherapie of de combinatie ibrutinib/rituximab dan met een chemo-immunotherapie met rituximab/bendamustine. Tussen ibrutinib alleen en ibrutinib/rituximab werd geen verschil waargenomen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.