Alles over C.

In deze multicentrische (81 centra in 18 landen), gerandomiseerde, dubbelblinde fase 2-studie werd bij 106 patiënten ramucirumab (intraveneus 8 mg/kg of placebo op dag 1 en 8 tijdens de 21-dagen cycli) toegevoegd en bij 102 patiënten merestinib (oraal 80 mg of placebo eenmaal per dag) aan de eerstelijnsbehandeling met cisplatine-gemcitabine voor gemetastaseerde galblaaskanker. De controlegroep bestond uit 101 patiënten die placebo kregen.

In deze multicentrische, gerandomiseerde fase 3-studie werden 432 patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) als eerstelijnstherapie behandeld met ofwel venetoclax plus obinutuzumab (n=216) ofwel chloorambucil plus obinutuzumab (n=216).

In deze open-label, multicentrische (87 centra in 16 landen) gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3-studie werden 834 patiënten met gemetastaseerd melanoom behandeld met ofwel intraveneus pembrolizumab {10 mg/kg om de 2 weken (279 patiënten) of om de 3 weken (277 patiënten)) of met vier dosissen intraveneus ipilimumab (3 mg/kg om de 3 weken (278 patiënten)).

In deze multicentrische (108 ziekenhuizen in 14 landen), open-label gerandomiseerde fase 3-studie werden 242 patiënten met hoog risico op recidief van rhabdomyosarcoma behandeld met IVA en 242 met IVA plus doxorubicine. Bij de hoogrisicopatiënten behoren degenen met embryonaal rhabdomyosarcoma, onvolledig gereseceerd en gelokaliseerd op niet-gunstige locatie met of zonder lymfeklieraantasting en degenen met alveolair rhabdomyosarcoma met of zonder lymfeklieraantasting.

In deze prospectieve, multicentrische en gerandomiseerde studie werden er van 1.982 patiënten met stadium II-colonkanker, 997 patiënten behandeld met enkel chirurgie (de 'chirurgie alleen'-groep) en kregen er 985 patiënten postoperatief tegafur-uracil (UFT) toegediend aan 500-600 mg/dag gedurende vijf dagen, telkens gevolgd door een rustperiode van twee dagen en dit voor de totale duur van een jaar (de UFT-groep).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.