Alles over Brussel

'MISSING' is een bewustmakingsinitiatief van de Breast International Group (BIG) om die vrouwen (en, in 1% van de gevallen, die mannen) te herdenken die er niet meer zijn, die niet meer kunnen deelnemen aan evenementen, feestjes en vieringen, en die nooit meer op een groepsfoto zullen prijken. Steun aan de wetenschap kan het gemis enigszins draaglijker maken.

Bij slechts een op de vier kankerpatiënten wordt het thema seksualiteit aangekaart voor de behandeling wordt opgestart. Bij ruim 50% van de patiënten wordt het thema zelfs nooit besproken. Dat blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport van Kom op tegen Kanker (1).

Het Jules Bordet Instituut in Brussel opende eind vorige maand officieel het 'Excellence Center voor Radiotheranostiek' binnen de dienst Nucleaire Geneeskunde. Radiotheranostiek, een innovatieve kankerbestrijdende therapie met medicijnen, vormt momenteel een prioritaire aanpak in het kankeronderzoek.

Vijf Belgische organisaties starten een inzamelactie om een 30-tal Oekraïense kinderen met kanker bij ons te behandelen. Ze hopen 400.000 euro te verzamelen zodat de jonge patiënten ook bij ons de nodige zorg krijgen. Een groot aantal zieke kinderen is naar Polen gevlucht, maar die situatie is volgens de organisaties niet houdbaar.

Op 15 februari 2022 organiseerde de BGDO in samenwerking met Roularta HealthCare een rondetafelconferentie over gastro-intestinale tumoren. De panelleden presenteerden elk een topic met de hoogtepunten van de afgelopen 12 maanden en prof. dr. Eric Van Cutsem (UZ Leuven) modereerde de discussies.

Onlangs werd in Frankrijk en België een nieuwe internationale klinische studie geopend, met op 17 januari de opname van de eerste patiënt. Deze studie zal nagaan of het, voor patiënten met HER2-positieve, hormoonreceptor-negatieve borstkanker, mogelijk is om hen een minder intensieve chemotherapiebehandeling te geven en de daarmee gepaard gaande bijwerkingen te verminderen, zonder het risico op terugkeer van de kanker te verhogen.

Herfst 2021. Straks rij ik naar Brussel om de uitreiking van de Galenusprijs mee te maken. Live!!! We kunnen/mogen opnieuw live naar een meeting. Contact hebben met anderen. Networking. Eindelijk beheerst corona ons leven niet meer. Toch niet meer in dezelfde mate als in het voorbije anderhalf jaar. Al mogen we niet te vroeg victorie kraaien. Maar een succesvolle vaccinatiecampagne heeft onze levenskwaliteit opnieuw de hoogte in gestuwd. En dat geeft moed aan de burger. Al is de weg naar het vroegere normaal nog heel lang...

Prof. Bertrand Tombal, diensthoofd van het departement urologie van het UCL in Brussel en president van EORTC baseerde zijn selectie van het ASCO 2021-congres op nieuwe data die in zijn ogen op korte termijn de klinische praktijk zullen veranderen.

Bij patiënten met NSCLC werd de voorspellende waarde van PD-L1-heterogeniteit geëvalueerd voor een behandeling met immuuncheckpointremmers (ICI). PD-L1 was significant geassocieerd met de plaats waar de biopsie plaatsvond (p=0,004). Dr. Myriam Remmelink (ULB Erasmus, Brussel) aan het woord.

De Amerikaanse NLST-studie en de Nederlandse Nelson-studie rapporteerden een gunstig effect van longkankerscreening met een lage dosis CT-scan (LDCT) versus thoraxradiografie in een hoogrisicopopulatie. Verslag van de uiteenzetting van prof. dr. Sebahat Ocak (UCL, Brussel).

Prof. dr. Ivan Borbath, van het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc in Brussel, startte met het voorstellen van de data voor langetermijnoverleving van de Checkmate 459-studie (1) .

Een van de sprekers tijdens het tweede webinar over urologie in België in tijden van corona, georganiseerd door BVU, SBU en Scientific Summits, was prof. Jean-Luc Gala, diensthoofd infectieziekten aan het UC Louvain in Brussel. Hij deelde zijn inzichten rond de covid-19-pandemie en de aanpak in België.

Als we het vandaag over chronische myeloïde leukemie hebben, moeten we ook over therapievrije remissie praten. Volgens de richtlijnen schommelt het percentage rond de 50% waardoor een zorgvuldige monitoring van de moleculaire respons nodig blijft.

Naar aanleiding van de epidemie met Covid-19 nam het Agentschap Zorg en Gezondheid in samenspraak met de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek een aantal initiatieven om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De bevolkingsonderzoeken worden tot nader order opgeschort.

De Pinktrainer, een app voor revalidatie van borstkankerpatiënten, kreeg afgelopen weekend de Innovation Award van Think Pink Europe. Dat gebeurde tijdens een Hackaton in Brussel.

Op 4 februari wordt de strijd tegen kanker wereldwijd op de kaart gezet. Een dag met maximale aandacht voor de preventie, opsporing en behandeling van kanker.

Uit de gegevens van de European Leukemia Net (ELN) database werden de patiënten geselecteerd met chronische myeloïde leukemie (CML) die zwanger geworden zijn. Er werd uitgekeken naar congenitale misvormingen bij de kinderen en CML-uitkomst bij de moeders in functie van de gebruikte medicatie.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.