Transplantatie vaste organen bij patiënten met voorgeschiedenis lymfoom

Transplantatie vaste organen bij patiënten met voorgeschiedenis lymfoom

Het aantal patiënten dat een hodgkinlymfoom of een non-hodgkinlymfoom overleeft, stijgt gestaag. Het kan gebeuren dat die mensen later een transplantatie van een vast orgaan nodig hebben, vaak als gevolg van de late effecten van de behandeling voor het lymfoom.