Alles over Bertrand Tombal

Op dinsdagavond 7 december vond de Belgian Oncology & Hematology (BOhN) -meeting over urogenitale kankers plaats in de studio van Roularta HealthCare. Tijdens deze rondetafeldiscussie presenteerde een multidisciplinair expertpanel zijn/haar wetenschappelijke highlight van 2021, waarna deze werd bediscussieerd onder leiding van prof. dr. Bertrand Tombal, diensthoofd urologie van de Cliniques universitaires Saint Luc (UCL) in Brussel en voorzitter van de Europese organisatie voor onderzoek en behandeling van kanker (EORTC).

Prof. Bertrand Tombal, diensthoofd van het departement urologie van het UCL in Brussel en president van EORTC baseerde zijn selectie van het ASCO 2021-congres op nieuwe data die in zijn ogen op korte termijn de klinische praktijk zullen veranderen.

Prof. dr. Bertrand Tombal, onco-uroloog UCL Brussel, verwees naar de consensusaanbeveling van ESTRO/EORTC, dit jaar gepubliceerd door Guckenberger in Lancet Oncology voor de definitie van oligometastasen, maar gaf aan dat men in de klinische praktijk bij een patiënt met een paar metastasen spreekt van oligometastases. Hij bouwde zijn verhaal op aan de hand van patiëntencasussen om aan te geven of een systemische behandeling dan wel metastasegerichte therapie (MDT) geschikt is.

Prof. Bertrand Tombal, diensthoofd van het departement urologie van het UCL in Brussel en president van EORTC, baseerde zijn selectie van het ASCO 2020-congres op nieuwe data binnen prostaat- en blaaskanker die in zijn ogen op korte termijn de klinische praktijk zullen veranderen.

Op zaterdagvoormiddag 27 juni ging de Post-ASCO Meeting for Belgium & Luxembourg gewoon door. Het was de eerste virtuele editie die live werd uitgezonden vanuit de Roularta-studio in Zellik. Volgende collega's tekenden present om de meest interessante bevindingen in hun vakgebied te delen: prof. Bart Neyns (immunotherapie), prof. Mario Dicato (algemene hoogtepunten), prof. Bertrand Tombal (urologische kanker), prof. Jan Vermorken (hoofd- en halskanker), prof. Frédéric Kridelka (gynaecologische tumoren), prof. Johan Vansteenkiste (longkanker), prof. Martine Piccart (borstkanker) en prof. Eric Van Cutsem (gastro-intestinale tumoren). Lees verder voor het integrale verslag!

CASTRATIERESISTENTE GEMETASTASEERDE PROSTAATKANKER De CARD-studie is een open fase IV-studie die werd uitgevoerd bij 255 patiënten met een castratieresistente gemetastaseerde prostaatkanker die al minstens drie cycli docetaxel hadden gekregen en bij wie de tumor was verergerd binnen 12 maanden na een androgeendeprivatietherapie (abirateron of enzalutamide).

BEHANDELING Op het ASCO 2019 werden meerdere orale presentaties over prostaatkanker gegeven. Die informatie zou nu of in een nabije toekomst invloed moeten hebben op de praktijkvoering. Een overzicht.

In deze video herinnert onze landgenoot Bertrand Tombal van de UCL aan de invloed van de resultaten van de ERA 223-studie op de voortzetting van de PEACE III-studie. Daarnaast beschrijft hij de resultaten van een analyse van de veiligheid, rekening houdend met de verplichting om systematisch een botbeschermend middel voor te schrijven bij die patiënten. Die verplichting lijkt inderdaad zin te hebben bij de behandeling van patiënten met een gemetastaseerde prostaatkanker, ongeacht de kankertherapie.

Twee van de belangrijke vier boodschappen die prof. dr. Bertrand Tombal (UCL, Saint-Luc, Brussel) heeft onthouden, betreffen uiteraard de STAMPEDE- en de LATITUDE-studie. Dit zal zijn nut hebben in de dagelijkse praktijk zodra de geneesmiddelen in België te verkrijgen zijn. Ook genetisch onderzoek maakt zijn opwachting bij prostaatkanker.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.