Alles over Bayer

Het coronavirus noopte tot verdagen, maar heeft het feest niet van de kaart kunnen vegen. Op 8 december kregen drie laureaten uit de handen van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke de Galenusprijs van hun respectieve mededingingscategorie.

GALENUS Voor een optimale behandeling van kankerpatiënten groeit de vraag naar doelgerichte therapieën. Een gepersonaliseerde behandeling wordt geïnitieerd op basis van de onderliggende oorzaak van de tumor. Aan de hand van het genomisch profiel van een kankerpatiënt kan een exacte diagnose op basis van specifieke mutaties worden gesteld. Indien beschikbaar kan dan meteen een gerichte behandeling worden opgestart.

Voor het eerst in haar 38-jarige geschiedenis worden de Belgische Galenusprijzen dit jaar digitaal uitgereikt. Door de snel stijgende besmettingscijfers kon een veilige organisatie van het event, gepland op 29 september, niet langer gegarandeerd worden. We houden u op de hoogte van zodra er meer details bekend zijn over de virtuele uitreiking. Zoals aangekondigd in de vorige eBOhN, willen we vandaag toch aandacht schenken aan de deelnemers van de Geneesmiddelenprijs.

Vorige week heeft de firma Bayer aangekondigd dat de Europese Commissie in de Europese Unie (EU) een vergunning heeft verleend voor het in de handel brengen van Nubeqa® (darolutamide), een orale androgeenreceptorremmer (ARi).

Acetylsalicylzuur, kortweg aspirine, wordt dit jaar 120 jaar. Recent werd ook het verband tussen aspirine en de oncologie duidelijk.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.