Alles over Athene

De vooruitgang in kankertherapieën en diagnostische instrumenten leidde de laatste jaren tot een aanzienlijk verbeterde overlevingskans van patiënten met gevorderde, uitgezaaide niet-kleincellige longkanker (NSCLC IV). Ook de aanpak is drastisch veranderd, van puur palliatieve naar soms curatieve zorg. Oligometastatische ziekte (OMD) was één van de thema's op het European Lung Cancer Congress 2023.

Daratumumab is een monoklonale antistof tegen CD38 die zijn werkzaamheid heeft bewezen in verschillende schema's voor de behandeling van multipel myeloom. Nu werd een subcutane vorm ontwikkeld waarvan de farmacokinetiek en de werkzaamheid niet minder goed zijn dan die van de i.v. vorm, die minder reacties veroorzaakt en waarvan de injectie veel minder lang duurt.

Daratumumab is een monoklonale antistof tegen CD38 die zijn werkzaamheid heeft bewezen in verschillende schema's voor de behandeling van multipel myeloom. Nu werd een subcutane vorm ontwikkeld waarvan de farmacokinetiek en de werkzaamheid niet minder goed zijn dan die van de i.v. vorm, die minder reacties veroorzaakt en waarvan de injectie veel minder lang duurt. Dat bleek uit een presentatie op ASH 2020.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.