Alles over Antonia SJ

Totale overleving met durvalumab na chemo-radiotherapie

In de PACIFIC-studie, een fase III-studie, was de totale overleving, het primaire eindpunt, significant beter met durvalumab dan met placebo bij patiënten met een niet-reseceerbare niet-kleincellige longkanker stadium III die chemo-radiotherapie hadden gekregen.

ECCO 2019

The ECCO 2019 European Cancer Summit on 12-14 September 2019 in Brussels, Belgium will bring together worldwide leaders from cancer care, research, patient advocacy and public-private sectors in a unique multi-stakeholder forum. The theme of the second edition of the ECCO Summit is: "European Cancer Care: Across Borders".