Alles over Antonia SJ

In de PACIFIC-studie, een fase III-studie, was de totale overleving, het primaire eindpunt, significant beter met durvalumab dan met placebo bij patiënten met een niet-reseceerbare niet-kleincellige longkanker stadium III die chemo-radiotherapie hadden gekregen.

De vijfjaarsoverleving van kinderen en AYA's (Adolescents & Young Adults) bedraagt 80% voor alle kankertypes samen. Zo zijn er in Europa een half miljoen overlevenden van een kanker op jonge leeftijd. Twee op de drie zal laattijdige effecten ondervinden, van wie de helft ernstig.