Alles over Antonia SJ

In de PACIFIC-studie, een fase III-studie, was de totale overleving, het primaire eindpunt, significant beter met durvalumab dan met placebo bij patiënten met een niet-reseceerbare niet-kleincellige longkanker stadium III die chemo-radiotherapie hadden gekregen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.