Alles over Antonia SJ

In de PACIFIC-studie, een fase III-studie, was de totale overleving, het primaire eindpunt, significant beter met durvalumab dan met placebo bij patiënten met een niet-reseceerbare niet-kleincellige longkanker stadium III die chemo-radiotherapie hadden gekregen.