Alles over AML

Op naar een nieuwe generatie CAR-T-cellen

RESEARCH Tot nog toe zijn twee CAR-T-celtherapieën goedgekeurd voor de behandeling van B-celleukemie. Zal het daarbij blijven of kunnen CAR-T-cellen ook worden ingezet bij de behandeling van myeloïde leukemie en vaste tumoren?

Gilteritinib bij patiënten met AML met FLT3-mutatie

Gilteritinib verbetert de overleving bij de behandeling van patiënten met een relaps van of een therapieresistente acute myeloïde leukemie (AML) met een FLT3-mutatie in vergelijking met het salvagechemotherapieschema.

ECCO 2019

The ECCO 2019 European Cancer Summit on 12-14 September 2019 in Brussels, Belgium will bring together worldwide leaders from cancer care, research, patient advocacy and public-private sectors in a unique multi-stakeholder forum. The theme of the second edition of the ECCO Summit is: "European Cancer Care: Across Borders".