Alles over Al-Sawaf

In deze multicentrische, gerandomiseerde fase 3-studie werden 432 patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) als eerstelijnstherapie behandeld met ofwel venetoclax plus obinutuzumab (n=216) ofwel chloorambucil plus obinutuzumab (n=216).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.