Alles over A. B.

Deze retrospectieve studie werd uitgevoerd aan de hand van een populatiedatabase, die meer dan 30% van alle kankers registreert in de Verenigde Staten. In de periode 1976-2016 registreerde men 16.396 patiënten met een mesothelioom, waarvan 11.347 met onvoldoende follow-up of nog andere kwaadaardige aandoeningen. Van de aldus overgebleven te evalueren patiënten limiteerde men de analyse tot deze die chirurgie ondergingen (N = 2.182) en eveneens chemotherapie (N = 1.015).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.