Leugentjes om bestwil

Dr. Jacques Ninane - Liegt u weleens als oncoloog? Ik veronderstel dat u verontwaardigd zult antwoorden: 'Ik, liegen? Uiteraard niet, dat gaat in tegen de medische ethiek.' Maar na rijp beraad zou u misschien veeleer iets antwoorden als 'Dat hangt af van wat je bedoelt met een leugen.'

Chemotherapie en vroege menopauze bij jonge vrouwen met longkanker

Chemotherapie en vroege menopauze bij jonge vrouwen met longkanker

Volgens een nieuw onderzoek kan chemotherapie een acute amenorroe met daardoor een vroege menopauze veroorzaken bij vrouwen met longkanker. Dit is de eerste studie die dat heeft onderzocht bij vrouwen jonger dan 50 jaar. De auteurs concluderen dat vrouwen met longkanker die een kinderwens hebben, informatie zouden moeten krijgen over de risico's en de opties voor de behandeling wordt gestart.

Okselklieruitruiming of niet bij patiënten met borstkanker met micrometastasen?

Okselklieruitruiming of niet bij patiënten met borstkanker met micrometastasen?

Na een follow-up van tien jaar in de fase III-studie 23-01 van de IBCSG (International Breast Cancer Study Group) werd geen significant verschil in ziektevrije overleving vastgesteld tussen okselklieruitruiming en geen okselklieruitruiming bij patiënten met een borstkanker met micrometastasen in de schildwachtklier. Dat bevestigt de resultaten die werden verkregen na een follow-up van vijf jaar.

Anticoagulantia en kanker

Anticoagulantia en kanker

Bloedingen bij patiënten die worden behandeld met anticoagulantia, correleren met een hoger risico op ontwikkeling van kanker. De incidentie van maag-darmkanker is aanzienlijk hoger bij patiënten met een stabiel coronair lijden of perifeer arterieel lijden die een ernstige maag-darmbloeding vertonen. Ernstige urogenitale bloedingen correleren met een hoger risico op optreden van kanker van de urogenitale tractus.

Effect van screening op de borstkankersterfte

Effect van screening op de borstkankersterfte

Deense vorsers hebben aan de hand van verschillende modellen het effect van screening op de sterfte aan borstkanker onderzocht. De sterfte aan borstkanker was 20% lager bij de vrouwen bij wie de diagnose werd gesteld in de leeftijdsgroep waarin screening wordt aanbevolen.

Eerste resultaten over kankerscreening met de NIPT

Eerste resultaten over kankerscreening met de NIPT

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) kan worden gebruikt om bloedkanker op te sporen. En dat niet alleen bij zwangere vrouwen, maar ook in de algemene bevolking. De test onderzoekt het DNA dat in het bloed circuleert.

Kanker: het 'Seneca Valley'-virus heeft veel potentieel

Kanker: het 'Seneca Valley'-virus heeft veel potentieel

Door middel van hogeresolutie-elektronenmicroscopie hebben vorsers uit Nieuw-Zeeland en Japan ontdekt hoe een oncovirus in wisselwerking treedt met tumorcellen. Dat virus blijkt potentieel te hebben bij de behandeling van kanker.

Cardiale bewaking bij patiënten met borstkanker

Cardiale bewaking bij patiënten met borstkanker

Hartfalen is een zeldzame complicatie bij de behandeling van borstkanker, maar het risico kan hoger zijn bij patiënten die bepaalde vormen van chemotherapie krijgen, en bij jongere patiënten.

Vroeg drinken verhoogt risico van hooggradige prostaatkanker

Vroeg drinken verhoogt risico van hooggradige prostaatkanker

Mannen die tijdens de adolescentie (15-19 jaar) minstens zeven glazen alcohol per week hadden gedronken, liepen 3-maal meer kans om een klinisch significante prostaatkanker te ontwikkelen dan niet-drinkers.

Bij recidief cutaan T-cellymfoom is mogamulizumab efficiënter dan vorinostat

Bij recidief cutaan T-cellymfoom is mogamulizumab efficiënter dan vorinostat

In deze open label, internationale (61 centra in 11 landen), gecontroleerde fase III-trial, werden 372 patiënten met recidief (na falen van minimum één systemische behandeling) van de types mycosis fungoides of Sézary-syndroom van cutaan T-cellymfoom, gerandomiseerd om ofwel behandeld te worden met mogamulizumab, 1,0 mg/kg intraveneus per week gedurende de eerste 28 dagen en vervolgens telkens om de twee weken (186 patiënten), ofwel met vorinostat, 400 mg per dag (186 patiënten).

Radiofrequentie-ablatie sneller en efficiënter bij abdominale kankerpijn

Radiofrequentie-ablatie sneller en efficiënter bij abdominale kankerpijn

In deze studie werden 60 patiënten met ernstige abdominale kankerpijn (VAS = Visuele Analoge lineaire Schaal score > 4) gerandomiseerd om ofwel behandeld te worden met een bilaterale blokkade van de splanchnische zenuwen ter hoogte van T10 en T11 bij middel van RFA (= radiofrequentie-ablatie) (30 patiënten) ofwel een bilaterale blokkade van de splanchnische zenuwen ter hoogte van T11 alleen met alcoholinjectie (30 patiënten).

Placebogebruik maakt bocht van 180°

Placebogebruik maakt bocht van 180°

Dr. Jacques Ninane - In de oncologie wordt een placebo meestal gebruikt in klinische studies met een combinatie van meerdere geneesmiddelen. Eén groep krijgt de standaardbehandeling plus het testproduct en de controlegroep krijgt enkel de standaardbehandeling en een placebo (methodologisten spreken dan van 'add-on studies').

Vorsers zijn erin geslaagd de beweging van kankercellen te blokkeren

Vorsers zijn erin geslaagd de beweging van kankercellen te blokkeren

Voor de allereerste keer zijn biomedische ingenieurs van de Universiteit van Minnesota erin geslaagd om uitbreiding en uitzaaiing van een carcinoom tegen te gaan door het mechanisme te blokkeren via het welk kankercellen zich verplaatsen. Die ontdekking zou weleens een omwenteling kunnen teweegbrengen bij het kankeronderzoek.