Een van de sprekers tijdens het tweede webinar over urologie in België in tijden van corona, georganiseerd door BVU, SBU en Scientific Summits, was prof. Jean-Luc Gala, diensthoofd infectieziekten aan het UC Louvain in Brussel. Hij deelde zijn inzichten rond de covid-19-pandemie en de aanpak in België.

Tijdens het tweede webinar georganiseerd door BVU, SBU en Scientific Summits gaf prof. Guy Haarscher, professor juridische en politieke filosofie aan de ULB in Brussel, een filosofische beschouwing over de uitzonderlijke situatie waarin we ons bevinden. Een veelgehoorde metafoor is dat we in oorlog zijn met een virus.

In een internationale fase 3-studie werden 535 patiënten met behandelingsnaïeve chronische lymfatische leukemie ad random behandeld met ofwel acalabrutinib-obinutuzumab (179 patiënten), ofwel monotherapie van acalabrutinib (179 patiënten), ofwel obinutuzumab-chloorambucil (177 patiënten).

Tijdens het tweede webinar georganiseerd door BVU, SBU en Scientific Summits, besprak dr. Katja Aben, senior onderzoeker van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) de impact van de covid-19-pandemie op het aantal nieuwe kankerdiagnoses in Nederland.

Onderzoekers van het UZ Leuven zijn gestart met een nieuwe klinische studie naar de reactie van het immuunsysteem bij kankerpatiënten die getroffen worden door het coronavirus. Ze willen weten of behandelingen even effectief blijven en of het ziekteverloop van de kanker in combinatie met covid-19 wijzigt.

Het management van incidenteel gedetecteerde longnodules van onbekende aard is een uitdaging en houdt het risico in van ofwel onnodige invasieve procedures of van een vertraging in diagnose en behandeling. Zowel subjectiviteit bij de evaluatie als de tijd om tot een diagnose te komen spelen daarbij een rol.

In deze internationale, multicentrische fase 2-studie werden 105 patiënten met een gemetastaseerd kleincellig longcarcinoom behandeld met lurbinectedin na falen van de eerstelijnsbehandeling. De behandeling bestond uit 3,2 mg/m2 lurbinectedin toegediend onder vorm van een één uur durend intraveneus infuus om de drie weken tot progressie van de aandoening of onaanvaardbare toxiciteit.

Prof. Gert De Meerleer (dienst radiotherapie-oncologie, UZ Leuven) besprak de door ESTRO ondersteunde richtlijnen met betrekking tot radiotherapie in deze coronatijden. Voor prostaatkanker met laag risico geniet uiteraard actieve opvolging de voorkeur.

Toevoeging van bevacizumab werd onderzocht bij patiënten met chemoresistente, gemetastaseerde colorectale kanker: 47 patiënten werden behandeld met TAS-102 (trifluridine-tipiracil 35 mg/m2 tweemaal per dag op dag 1-5 en 8-12 om de 28 dagen) en 46 met TAS-102 in combinatie met intraveneus bevacizumab (5 mg/kg op dag 1 en 15) tot progressie van de aandoening, niet te verdragen bijwerkingen of stopzetten op vraag van de patiënt.

Ziekenhuizen stelden tijdens de lockdown niet-dringende consultaties en behandelingen uit. Om te vermijden dat deze uitzonderlijke situatie nadelige gevolgen heeft voor de betrokken patiënten en ziekenhuizen neemt het Riziv een aantal maatregelen rond oncofreezing, borstreconstructie met eigen weefsel, activiteitenrapporten voor NGS en GEP, en hadrontherapie.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.