Deze zomer werden de eerste zeven patiënten behandeld met protontherapie in het gloednieuwe protontherapiecentrum PARTICLE, verbonden aan het UZ Leuven. Het Riziv komt voortaan ook tussen in de behandeling en de mogelijke reiskosten binnen België.

In een multicentrische, gerandomiseerde Chinese fase 3-studie werden 100 patiënten met FLT3-ITD acute myeloïde leukemie, die een allogene hematopoëtische stamceltransplantatie ondergingen, vervolgens verder behandeld met sorafenib. De controlegroep bestond uit 102 patiënten, waarbij de sorafenib werd stopgezet één week voor het uitvoeren van de allogene hematopoëtische stamceltransplantatie.

Het CERN (Europese Raad voor Kernonderzoek) en het universitair ziekenhuis in Lausanne (CHUV, Zwitserland) hebben een concept ontwikkeld voor innovatieve radiotherapie. Die maakt gebruik van de acceleratortechnologie van het CERN voor toediening van FLASH-radiotherapie. De onderzoekers maken gewag van een baanbrekende kankerbehandeling, die doelgericht diep in het lichaam van de patiënt kan doordringen. Er zouden ook minder nevenwerkingen mee gepaard gaan.

In deze multicentrische (10 centra in Duitsland) open-label, gerandomiseerde fase 2-studie werden 35 patiënten met een niet-reseceerbare slokdarmkanker behandeld met radiochemotherapie plus cetuximab (cetuximabgroep) en 39 met radiochemotherapie alleen (controlegroep).

Op 29 september reikt Roularta Healthcare de Galenusprijs uit, al voor de 38ste keer op rij. Een deskundige jury kent drie prijzen toe: de Farmacologieprijs, die een werk over klinische en/of fundamentele farmacologie door een onderzoeker of een groep onderzoekers bekroont; de Geneesmiddelenprijs, die toegekend wordt aan het meest innovatieve geneesmiddel; en de Medische Hulpmiddelenprijs, die een medisch hulpmiddel bekroont dat tot een betere behandeling kan leiden. We lichten er vandaag de kandidaten binnen de categorie medical devices, die betrekking hebben op oncologie, voor u uit. Ook voor de Farmacologieprijs doen we hetzelfde.

Sinds 1 september worden twee originele oncologische specialiteiten en nieuwe doseringen van biosimilars of generische geneesmiddelen terugbetaald.

Het gaat om een multicentrische, gerandomiseerde, open-label, fase III-studie uit Japan en Zuid-Korea. Daarin werden 356 patiënten met gemetastaseerd maagcarcinoom behandeld met S-1 in combinatie met leucovorine en oxaliplatine (S-1 40-60 mg en leucovorine 25 mg peroraal tweemaal daags gedurende 7 dagen plus oxaliplatine 85 mg/m2 intraveneus op dag 1 om de twee weken). Daarnaast kregen 355 patiënten S-1 in combinatie met cisplatine (S-1 40-60 mg peroraal tweemaal daags gedurende 21 dagen plus cisplatine 60 mg/m2 intraveneus op dag 1of 8 om de vijf weken).

In deze multicentrische, gerandomiseerde fase III-studie werd de toevoeging van lokale radiotherapie aan klassieke chemotherapie nagegaan bij een de novo gediagnosticeerd nasofaryngeaal carcinoom. Bij 63 patiënten werd na deze chemotherapie een adjuverende radiotherapie verricht. De controlegroep omvatte eveneens 63 patiënten, die enkel de chemotherapie kregen, met fluorouracil continu intraveneus infuus (5 g/m2 over 120 uur) en cisplatine intraveneus (100 mg/m2) op dag 1, toegediend om de drie weken tot een totaal van zes cycli.

Podcasts zijn (opnieuw) 'in', niet in het minst door gebruiksvriendelijke streamingdiensten als Spotity en consoorten. Dat heeft ook Stop Darmkanker begrepen. De vzw van boegbeeld en darmspecialist Luc Colemont nam een podcast op met de toepasselijke titel 'de Grote Boodschap'.

Deze retrospectieve studie werd uitgevoerd aan de hand van een populatiedatabase, die meer dan 30% van alle kankers registreert in de Verenigde Staten. In de periode 1976-2016 registreerde men 16.396 patiënten met een mesothelioom, waarvan 11.347 met onvoldoende follow-up of nog andere kwaadaardige aandoeningen. Van de aldus overgebleven te evalueren patiënten limiteerde men de analyse tot deze die chirurgie ondergingen (N = 2.182) en eveneens chemotherapie (N = 1.015).

In deze multicentrische, Amerikaanse, gerandomiseerde fase 2-studie werden 36 patiënten met een recidiverende, platinumresistente hooggradige ovariumkanker geselecteerd. Ze werden behandeld met enkel gemcitabine (intraveneus gemcitabine 1.000 mg/m2op dag 1 en dag 8) en 34 patiënten met gemcitabine plus berzosertib (intraveneus berzosertib 210 mg/m2 op dag 2 en dag 9), telkens in 21-daagse cycli tot progressie van de aandoening of onaanvaardbare toxiciteit.

In een Amerikaanse studie werd een sterke correlatie waargenomen tussen een sedentaire levenswijze en het risico om aan kanker te sterven. Lichaamsbeweging nemen, zelfs weinig intense lichaamsbeweging, daarentegen verlaagt het risico.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.