De KEYNOTE-522-studie evalueert het effect van toevoeging van pembrolizumab aan een neoadjuvante en adjuvante chemotherapie bij 1.174 patiënten met een triple negatieve borstkanker in een vroeg stadium die nog geen behandeling hadden gekregen.

Begin maart vernamen wij het droevige nieuws dat prof. Aron Goldhirsch overleden is. Prof. Goldhirsch groeide op in Israël, studeerde geneeskunde en medische oncologie in Milaan en vestigde zich uiteindelijk in Zwitserland. Hij was een opmerkelijk wetenschapper en een wereldautoriteit in het domein van borstkanker.

Sinds het begin van het jaar worden een zestal nieuwe kankermedicijnen terugbetaald. Het betreft meer bepaald nieuwe sterktes van originele specialiteiten, generische geneesmiddelen en een biosimilar.

Dr. Emmanuel Seront, medisch oncoloog van de Groupe Jolimont & Cliniques Universitaires Saint-Luc, gaf ons de meest recente stand van zaken over de impact van covid-19 op de dagelijkse werking van de dienst oncologie in zijn ziekenhuis.

In deze studie verdeelden de onderzoekers 13.195 mannelijke (ex-)rokers in twee groepen: 6.583 mannen vormden de screeningsgroep en ondergingen een CT-scan bij het begin van de screening en na 1, 3 en 5,5 jaar. De controlegroep bestond uit 6.612 mannen met een gelijkaardig profiel. Alle patiënten werden minimum tien jaar gevolgd.

Artsen krijgen een vergoeding voor telefonische consultaties in het kader van de Covid-19-crisis. Ze kunnen 20 euro aanrekenen voor de telefonische triage van mensen die mogelijk besmet zijn met Covid-19 en ook voor telefonische consulten met andere patiënten in het kader van de continuïteit van de zorg.

Marion van Mackelenbergh voerde een meta-analyse uit van 12 gerandomiseerde, gecontroleerde studies over het nut van capecitabine bij de neoadjuvante en adjuvante behandeling van triple negatieve borstkanker. De onderzoekers bestudeerden in het totaal 15.457 patiënten (van wie er 7.983 capecitabine hadden gekregen). Alles bij elkaar waren er 4.097 evenementen om het effect van een neoadjuvante/adjuvante behandeling met capecitabine op de overleving te onderzoeken.

Naar aanleiding van de epidemie met Covid-19 nam het Agentschap Zorg en Gezondheid in samenspraak met de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek een aantal initiatieven om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De bevolkingsonderzoeken worden tot nader order opgeschort.

Sinds begin maart is de combinatie van pembrolizumab en axitinib toegankelijk in België voor de behandeling van gemetastaseerde niercelkanker. Deze behandeling zou het risico op overlijden met bijna de helft verminderen. Ook de combinatie van avelumab en axitinib wordt nu terugbetaald voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom (stadium IV), bij een rechthebbende, die nog niet eerder voor deze aandoening in dit stadium werd behandeld.

Begin maart namen de drie ziekenhuizen van de GZA-groep vier nieuwe, hoogtechnologische CT-scanners en een campus-overkoepelend softwareplatform in gebruik. Op termijn wil GZA zo evolueren naar een gespecialiseerd centrum voor longkankerscreening.

In deze studie werden 577 patiënten met gemetastaseerd BRAF V600e-mutant melanoom gerandomiseerd behandeld met ofwel 450 mg encorafenib eenmaal per dag en 45 mg binimetinib tweemaal per dag (COMBO450 = 192 patiënten) ofwel 960 mg vemurafenib tweemaal per dag (VEM = 191 patiënten) ofwel 300 mg encorafenib eenmaal per dag (ENCO300 = 194 patiënten).

De vijfjaarsoverleving van kinderen en AYA's (Adolescents & Young Adults) bedraagt 80% voor alle kankertypes samen. Zo zijn er in Europa een half miljoen overlevenden van een kanker op jonge leeftijd. Twee op de drie zal laattijdige effecten ondervinden, van wie de helft ernstig.