Quizartinib goed alternatief bij recidief FLT3-ITD acute myeloïde leukemie

In deze gerandomiseerde gecontroleerde fase 3-trial, uitgevoerd in 152 centra in 19 landen, werden 367 patiënten met recidief van FLT3-ITD acute myeloïde leukemie ad random behandeld met ofwel quizartinib (60 mg per os eenmaal per dag) (245 patiënten) ofwel met een van de investigatorafhankelijke voorgeselecteerde chemotherapie (122 patiënten), welke voornamelijk bestond uit ofwel subcutaan toegediend cytarabine en intraveneus mitoxantrone en etoposide; ofwel intraveneus granulocyten colony-stimulating factor, fludarabine, cytarabine en idarubicine.

Artsen vragen minder vaak kankerscreening aan naarmate de dag vordert

Artsen vragen minder vaak een kankerscreeningonderzoek aan en patiënten laten dat onderzoek minder vaak uitvoeren naarmate de dag vordert. Een Amerikaanse groep heeft een correlatie vastgesteld tussen het uur van de consultatie en het percentage patiënten waarbij een kankerscreeningonderzoek werd aangevraagd. Het uur van de consultatie blijkt ook invloed te hebben op het percentage patiënten dat het screeningonderzoek binnen een jaar laat uitvoeren.

De doe-het-zelf-reviews van de borstkankerscreening

Mathijs Goossens

Steeds vaker zie je in een krant, tijdschrift, sociale medium, of lok-groep een doe-het-zelf-review: iemand maakte een eigen samenvatting van een gezondheidsprobleem onder het motto "u hebt het recht om goed geïnformeerd te zijn".

Drie CT-scans kort na elkaar zouden volstaan om het kankerrisico te verhogen

Bij onderzoek van de effecten van lage stralingsdoses in de slokdarm van muizen hebben Britse wetenschappers vastgesteld dat cellen met een potentieel maligne mutatie bij blootstelling aan drie CT-scans kort na elkaar een concurrentieel voordeel hebben ten opzichte van de normale cellen in gezond weefsel.

Suikerhoudende dranken verhogen het kankerrisico

Volgens een nieuwe Franse studie correleert de consumptie van suikerhoudende dranken met een hoger risico op kanker. Een geringere consumptie van suikerhoudende dranken zou het aantal gevallen van kanker kunnen verlagen.

Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker verlagen naar 45 jaar niet wenselijk

Een uitbreiding van het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker naar de 45-49-jarigen is niet aangewezen. Dit vergt immers een aanzienlijke inspanning -een screening van 445.000 mensen- terwijl de absolute toename van het aantal kankers in dit segment slechts 2/100.000 bedraagt over een periode van 12 jaar.

Factor 50

Muriel Thienpont

Gezien het vakantietijd is, is het moment gekomen om ook in de vakantie een stukje rustiger te leven. Dat is toch de bedoeling van vakantie, maar we willen ook gerust de zon kunnen opzoeken met zo weinig mogelijk gevolgen voor de gezondheid.

Trastuzumab subcutaan versus intraveneus bij vroege HER2-positieve borstkanker

Volgens de eindanalyse van de fase III-studie HannaH is trastuzumab subcutaan (s.c.) even doeltreffend en veilig bij de behandeling van een ERBB2 (HER2)-positieve borstkanker in een vroeg stadium als trastuzumab intraveneus. Volgens eerdere rapporten van de studie waren het percentage complete pathologische respons, het primaire eindpunt van de studie, en de evenementvrije overleving na 2 jaar vergelijkbaar met trastuzumab s.c. en trastuzumab i.v..

Rookstop en blaaskankerrisico bij gemenopauzeerde vrouwen

Volgens een groot onderzoek uitgevoerd bij gemenopauzeerde vrouwen vermindert het risico op blaaskanker significant na rookstop. Het risico daalde het sterkst tijdens de eerste 10 jaar na de rookstop, maar ook in de daaropvolgende jaren bleef het risico dalen.

ECCO 2019

The ECCO 2019 European Cancer Summit on 12-14 September 2019 in Brussels, Belgium will bring together worldwide leaders from cancer care, research, patient advocacy and public-private sectors in a unique multi-stakeholder forum. The theme of the second edition of the ECCO Summit is: "European Cancer Care: Across Borders".