...

Het jaar is alleszins onder een goed gesternte gestart, want vanaf 2022 mag u de BOhN zes keer in uw brievenbus verwachten. Opnieuw zes keer. Inderdaad! De goede reacties en lovende kritieken die we meermaals mochten horen gedurende het afgelopen jaar, hebben er ons van overtuigd dat er voldoende interesse is bij onze lerzers om opnieuw tweemaandelijks te verschijnen. Bovendien hebben we recent ook onze redactie kunnen uitbreiden met een aantal ervaren artsen, waardoor we de kwaliteit van ons blad nog meer kunnen optimaliseren. Voornemens voor 2022? In eerste instantie hoop ik dat ik in mijn editoriaal niet al te veel moet schrijven over de impact van een verdere coronacrisis. Als ik de edito's van het voorbije jaar bekijk, dan was daar alleszins geen tekort aan. Graag hanteer ik dan ook hetzelfde gematigde optimisme als dat van de meeste experten. Verder willen wij als redactie in deze jaargang niet alleen de nodige aandacht besteden aan de belangrijkste congressen, maar ook willen we de Belgische onderzoekers die op deze congressen een presentatie of abstract hebben, aan het woord laten. Hetzelfde geldt voor publicaties. Natuurlijk proberen wij de vinger aan de pols te houden in de belangrijkste tijdschriften. Maar des te meer willen we aandacht besteden aan Belgische onderzoekers die een publicatie hebben in het domein van oncologie en hematologie. Aarzel dan ook niet om ons te verwittigen wanneer wij een publicatie zouden gemist hebben. Verder blijven wij "lijfelijk" aanwezig op de verschillende Belgische jaarlijkse meetings in het domein van de oncologie. Stilletjes hopen we dat over een paar maanden deze meetings opnieuw live mogen plaatsvinden. Laat me u nog veel leesplezier toewensen bij deze eerste BOhN van 2022. In naam van de redactie