...

Intussen zijn we negen maanden verder, heeft corona ieders leven op zijn kop gezet en likt onze maatschappij haar wonden. Dat we met zijn allen getekend uit deze periode zullen komen, is zeker. Terecht fier mogen we zijn op de farmaceutische industrie die enorme inspanningen deed in de zoektocht naar een vaccin. Terwijl u dit leest rollen de eerste vaccins al van de band en worden misschien al de eerste mensen in ons land gevaccineerd. Het einde van de tunnel komt toch een beetje in zicht. Maar terug naar de BOhN en onze nieuwjaarsbrief. Niettegenstaande een moeilijke start bleek dat onze vernieuwde werkwijze, met heel veel aandacht voor de multidisciplinaire aanpak, ook bij ons lezerspubliek aansloeg. Het resulteerde in twee goed gevulde edities met veel variatie in de artikels, geschreven door een nieuwe ploeg van journalisten. Het is dan ook goed om in deze nieuwjaarsbrief een aantal mensen te danken voor hun inzet. Natuurlijk onze groep journalisten die blijft aangroeien. Bedankt Corina, Philippe, Iris, Lieselot, Candice, Gabry en Nazenin. Bedankt ook Karolien om alles in goede banen te leiden en ons allen continu te blijven wijzen op de deadlines. En natuurlijk ook bedankt aan zij die de frisse vorm geven aan de BOhN. Ook onze partners in de industrie willen wij bedanken. Tevreden dat we jullie over de schreef hebben kunnen trekken om in te stappen in dit nieuwe verhaal. Bedankt ook Sigi om ons contact te zijn tussen bedrijf en redactie. Tenslotte natuurlijk dank aan de lezer. Aan jullie reactie merken we dat ook jullie het werk van onze redactie ten zeerste kunnen appreciëren. Dat we steeds bij jullie mogen aankloppen voor bijkomende duiding, een interview,... zorgt ervoor dat we er inhoudelijk steeds blijven op vooruitgaan. En dan nu onze beloftes voor 2021. Zeker is dat we afscheid nemen van het vertrouwde A3-formaat en dat vanaf februari de BOhN een tijdschriftformaat krijgt. Wat meer aandacht voor de vorm... het oog wil ook wat. Daarbij gaan we van vier edities naar vijf. Drie edities voor de zomervakantie, en twee edities erna. En daar bovenop een aantal 'ad hoc'-edities, die u op de hoogte zullen brengen van wat de belangrijke onco- en hematocongressen ons gebracht hebben. Kort op de bal, met inzichten van Belgische experten, en als een bladerbare e-pdf in uw mailbox, een nieuwe service van onze redactie. Een aantal mooie, uitdagende artikelreeksen staan eveneens in de stijgers. Verder rest er mij enkel u allen een voorspoedig nieuwjaar toe te wensen. Een goede gezondheid voor u en uw geliefden is in het licht van de crisis die we meemaken zeker op zijn plaats. Hou het veilig, blijf gezond en .... heel veel leesplezier.