...

De data komen van het TERAVOLT-register (Thoracic cancERs international coVid 19 cOLlaboraTion). De presentatie op ASCO 2020 gebeurde op basis van de gegevens van 400 patiënten uit het register. Een aantal factoren - voorafgaande longschade, rookgedrag, ouderdom, en comorbiditeiten - maken patiënten met thoraxkanker bijzonder kwetsbaar voor covid-19. Enkel patiënten die behandeld werden met chemotherapie (alleen of in combinatie met andere behandelingen) tot drie maanden voor diagnose met covid-19 hadden een significant toegenomen risico van overlijden door covid-19 in vergelijking met patiënten die geen chemotherapie kregen. Het overlijdenspercentage in de studie was 35,5%. Bij bijna acht op de tien was covid de doodsoorzaak. Behandeling met anticoagulantia en corticosteroïden voor de covid-diagnose worden ook in verband gebracht met een hogere kans om te overlijden. In deze studie was voorafgaand corticosteroïdengebruik geassocieerd met een 1,5 keer hoger sterfterisico. Het type behandeling voor covid-19 lijkt de sterftekans niet te beïnvloeden. Het aandeel patiënten dat anticoagulantia, antibiotica, antivirale middelen, corticosteroïden, geneesmiddelen gericht op IL-6 of hydroxychloroquine kreeg, was hetzelfde of gelijkaardig bij de groep herstelde en de groep overleden patiënten. Data van het register zullen gebruikt worden om meer inzicht te krijgen in het beleid bij patiënten met thoracale kankers en covid 19. De datacollectie loopt nog en geïnteresseerde artsen en ziekenhuizen kunnen meer info vinden op http://teravolt-consortium.org/.