...

Perioperatieve gegevens werden prospectief en systematisch verzameld volgens de aanbevelingen van het European Association of Urology (EAU) Guidelines Panel over rapportage en beoordelingscomplicaties.In totaal werden 68 opeenvolgende patiënten geïdentificeerd die pembrolizumab kregen en vervolgens werden geopereerd in een centrum met een hoog volume. Een robotgeassisteerde cystectomie werd uitgevoerd bij 77% van de patiënten, 46% van de patiënten kreeg een orthotopische neoblaas. Complicaties werden gerapporteerd bij 77% van de patiënten, met koorts (52%) en ileus (31%) als meest voorkomende complicaties. Complicaties van graad ?2 kwamen voor in 62% van de patiënten, en in 26% van de patiënten werden complicaties ?2 geobserveerd binnen 90 dagen. Prof. Briganti toonde ook data waarbij de perioperatieve uitkomsten van deze groep patiënten vergeleken werd met patiënten die neoadjuvante chemotherapie hadden gekregen voor radicale cystectomie en bekkenlymfeklierdissectie in dezelfde ziekenhuizen in dezelfde periode. Er was geen verschil wat betreft perioperatieve uitkomsten en ernst van complicaties. Prof. Briganti gaf wel aan dat het moeilijk is om de lymfeklieren te verwijderen bij patiënten die neoadjuvante therapie hebben gehad in vergelijking met patiënten die geen neoadjuvante behandeling hebben gehad. Prof. Briganti besloot dat hun studie aantoont dat radicale cystectomie en bekkenlymfeklierdissectie veilig is bij patiënten met niet-metastatische blaaskanker die neoadjuvante immunotherapie met pembrolizumab kregen. Hij is voorstander van een uniforme aanpak voor het rapporteren van complicaties, ook al zorgt dit ervoor dat er meer complicaties worden gerapporteerd.