...

Het bedrijf Minze Health heeft een innovatieve uroflowmeter bedacht die verplaatsbaar is en een stuk efficiënter en betrouwbaarder, door meerdere en meer representatieve metingen vanuit thuis beschikbaar te maken. Er zijn tal van oorzaken die plasproblemen tot gevolg kunnen hebben, gaande van een prostaatvergroting, zindelijkheidsproblemen, neurogene blaasproblemen en infecties tot zelfs foutief plassen zonder dat mensen het door hebben. Uroflowmeters worden gebruikt om de functie van de onderste urinewegen na te gaan. Mensen kunnen hieromtrent klachten hebben zoals een zwakke urinestraal, frequent plassen overdag, 's nachts vaak moeten gaan plassen en urine-incontinentie. Urine-incontinentie is tevens een zeer frequent probleem bij prostaatkankerpatiënten na een radicale prostatectomie of bestraling (zie rubriek 'Supportieve Zorgen'). Tevens kan het zijn dat men net moeilijker kan plassen na een operatie. Uroflowmetrie en plasdagboeken kunnen ook dan nuttig zijn om de behandeling van urine-incontinentie (vb. bekkenbodemfysio) te evalueren, maar ook om na te gaan of bepaalde prostaatkankerbehandelingen (vb. brachytherapie) mogelijk zijn. Het Antwerps 'digital health' bedrijf Minze Health heeft een innovatieve uroflowmeter uitgebracht die makkelijk op elk toilet kan worden aangebracht en niet gebonden is aan een ruimte. De Hospiflow is voor gebruik in het ziekenhuis of in de praktijk; de Homeflow en zijn gekoppelde plasdagboek-app laten metingen bij de patiënt thuis toe. In 2018 is de commercialisering van Homeflow van start gegaan en liep in het UZA een pilootproject. Sinds 2019 werkt de dienst urologie van het UZA enkel nog met Minze uroflowmeters. Het gebruik van de Homeflow bleek niet enkel in het 'normale' leven voordelig te zijn, maar door de covid-19-crisis is het gebruik van dit toestel in een stroomversnelling gekomen. Minze Health heeft samen met GOED Thuiszorgwinkel (CM) dan ook besloten om de home-uroflowmetrie en digitale plasdagboeken online beschikbaar te stellen. "Momenteel hebben we op de dienst urologie twee Hospiflows, vier Homeflows die we kunnen uitlenen aan patiënten en sinds kort nog eens tien Homeflows om in studieverband te gebruiken, " vertelde uroloog dr. Tim Brits (UZA): "Zo wordt er onder meer onderzoek gedaan naar het normale plaspatroon bij gezonde volwassenen, omdat het de eerste keer is dat men op grote schaal in een thuissituatie metingen kan doen." Dr. Karen De Baets (Urologie, UZA): "Met de covid-19-crisis hebben we veel van onze patiënten op de Homeflow gezet en daar ook positieve reacties op gekregen. Het geeft de mogelijkheid om de meting te doen in een thuissituatie, waar de patiënt op zijn gemak is. Wanneer patiënten naar het ziekenhuis moeten komen om te plassen, brengt dat bijvoorbeeld al wat stress met zich mee. Bovendien kan het zijn dat ze net hebben geplast en weer moeten wachten om te plassen, of is de meter niet direct beschikbaar en is hun blaas overvol. En dan krijg je ook geen natuurlijke plas meer." Dr. Brits: "En het grote voordeel is dat je niet meer één plas hebt, maar tientallen plassen die in een natuurlijke omgeving zijn gemeten. Zo krijgen wij dus niet alleen veel meer informatie, maar ook informatie die betrouwbaarder is." De uroflowmeter van Minze Health is internet-geconnecteerd, waarbij de plasgegevens direct worden doorgestuurd naar een online urologenplatform. "De Homeflow is bovendien geconnecteerd met een mobiel drink- en plasdagboek, dat patiënten als app op de smartphone kunnen downloaden. Daarin vragen we hen dan om nog extra info aan te geven, zoals de aandrang, het tijdstip van de plas, enzoverder", besprak dr. De Baets: "Wanneer wij de gegevens bekijken op het online portaal, zijn ook alle berekeningen automatisch gedaan en heb je een mooi overzicht van alle curves van de patiënt. Voordien moesten wij die zelf nog maken, en moest de patiënt zijn plasgegevens zelf opschrijven op papier, wat vaak onduidelijk of zelfs incompleet werd ingeleverd." De mogelijkheid om telefonische consultaties te doen door middel van het gebruik van Homeflow en zijn digitale plasdagboek is tenslotte nog één van de mogelijkheden. Dr. De Baets: "Door covid-19 kunnen wij een telefonisch consult aanrekenen, maar voordien was dat niet het geval. We zien dat meer en meer ziekenhuizen geïnteresseerd zijn in de Homeflow, en dan zou het nuttig zijn om ook enige kostenvergoeding te voorzien voor een teleconsult." "Bovendien dienen patiënten de cups bij de Thuiszorgwinkel aan te kopen en het toestel zelf voor een week te huren. Sommige artsen vinden dat te duur voor hun patiënt. Enige vorm van terugbetaling zou patiënten aanmoedigen om dit thuis te gebruiken, " bemerkte dr. Brits nog.