...

Het primaire eindpunt was het percentage patiënten met bloedingen WGO-graad ≥2 tijdens de eerste 30 dagen na het begin van toediening van tranexaminezuur of placebo. Terry B. Gernsheimer(Seattle) heeft de resultaten gepresenteerd tijdens een plenaire sessie van de virtuele ASH 2020. In het primaire eindpunt tussen de twee groepen was geen significant verschil: placebo 48,8% en tranexaminezuur 45,4% (gecorrigeerde odds ratio 0,86; 95% BI 0,52-1,38; p = 0,74). Evenmin was er een verschil in het aantal transfusies van rode bloedcellen of plaatjes tijdens de eerste 30 dagen of tot 14 dagen later. Geen enkele patiënt overleed aan een bloeding. Een trombose werd waargenomen bij 19,5% van de patiënten van de tranexaminezuurgroep en bij 11,0% van de patiënten van de placebogroep, een significant verschil (p < 0,05), dat toe te schrijven was aan de hogere incidentie van occlusie op de centrale veneuze lijn in de tranexaminezuurgroep (16,5% versus 6,7%; p < 0,05). In de incidentie van arteriële of veneuze trombose deed zich geen verschil voor.