...

Door middel van hele genoom mRNA-expressieprofilering werden basale en luminale subtypes geïdentificeerd. Hieruit bleek dat fibroblast groeifactor receptor 3 (FGFR3)- mutaties zeer frequent zijn bij blaaskanker. Dit leidde tot de ontwikkeling van de eerste gerichte therapie (erdafitinib) voor de behandeling van lokaal gevorderde of gemetastaseerde blaaskanker met FGFR3- of FGFR2-mutaties. Prof. Seiler presenteerde ook eigen werk op basis van in-silico modelling waarbij de werkzaamheid van geneesmiddelen werd gesimuleerd in een computermodel. Daarnaast werkt prof. Seiler ook met preklinische modellen om kankers te bestuderen, namelijk patiëntafgeleide organoïden en ex vivo weefselplakjes. Deze worden gebruikt voor medicijnscreening en om de reactie van tumoren op behandelopties te voorspellen. Bij een positieve respons wordt de informatie gebruikt om de optimale behandeling voor de patiënt te selecteren. Tijdens de discussie benadrukte prof. Seiler nogmaals dat blaaskanker zeer heterogeen is, wat het onmogelijk maakt om één behandeling voor alle patiënten te gebruiken. Hij is ervan overtuigd dat de toekomst van het testen van potentiële geneesmiddelen voor blaaskankerpatiënten in dit soort modellen ligt.