...

Dit werd bevestigd door de resultaten van de ASTIM-studie die werden voorgesteld op ASH. Het is de langste observationele studie ooit, met een therapievrije remissie van 45,7% na 15 jaar. "De meeste relapsen doen zich voor in het eerste jaar na het stoppen van de behandeling, hoewel de patiënten mediaan zeven jaar een tyrosinekinaseremmer (TKI) genomen hadden en de mediane duur van DMR (deep molecular response = MR ?4, of bcr-abl/abl < 0,01%) minstens vier jaar was", legt prof. Samantha Benghiat (Erasmusziekenhuis, Brussel) uit. Factoren die gepaard gaan met therapievrije remissie zijn de duur van de TKI-behandeling en van de moleculaire respons. Predictief voor een laattijdig verlies van therapievrije remissie (dat is na meer dan twee jaar) is een instabiele moleculaire respons (twee opeenvolgende bepalingen > MR 4.5 en/of verlies van MR 4.0).1 In de FILMC STOP 2G-TKI-studie kregen meer dan 100 patiënten een TKI van de tweede generatie. De therapievrije remissie na 60 maanden was 55% bij diegenen die de TKI ? drie jaar (in verschillende lijnen) namen en een ondetecteerbare MR 4,5 ? twee jaar hadden. Bij verlies van moleculaire respons kon een TKI worden hervat zonder noemenswaardige problemen. De studie toonde ook aan dat hoe langer de patiënt in therapievrije remissie is, hoe groter de kans is om in therapievrije remissie te blijven. Factoren die een verlies van therapievrije remissie voorspellen zijn: resistentie of suboptimale respons op een eerdere TKI en de moleculaire respons op zes maanden (zo treedt relaps sowieso op binnen de drie maanden indien bcr-abl/abl <0,1%).2 Een Japanse studie toonde dat ook bij jonge patiënten (15-18 jaar) een TKI kan worden gestopt met dezelfde therapievrije remissie als bij volwassenen. Merkwaardig was dat patiënten met een infratherapeutische imatinibspiegel vóór het stoppen het beter deden.3 Een Britse groep bedacht een prognostische score voor therapievrije remissie. In de multivariabele analyse kwamen vier factoren naar voor die een hogere probabiliteit voor therapievrije remissie in MR 3 of 4 bepaalden: de duur van MR 4 in jaren, geen eerdere TKI-resistentie, ouder dan 40 jaar bij diagnose, en een bepaald transcripttype (e14a2 of 14a2-e13a2).4 Tot slot, toonde de RESTIM-studie dat het mogelijk is om de TKI die wordt heropgestart na falen van de therapievrije remissie, te stoppen. Dat lukt het best bij patiënten bij wie de duur van de eerste therapievrije remissie langer was dan zes maanden.5