Terugbetaling van het eerste nanolichaam

...

Sinds 1 september wordt caplacizumab (Cablivi®van Sanofi) terugbetaald bij de behandeling van verworven trombotische trombocytopenische purpura in combinatie met plasma-exchange en immunosuppressiva. Caplacizumab is een gehumaniseerd nanolichaam dat zich specifiek bindt aan de von Willebrand-factor en zo de plaatjesaggregatie bij een verworven trombotische trombocytopenische purpura verhindert. Het is het eerste nanolichaam dat het EMA heeft goedgekeurd. Cablivi® is te verkrijgen in de vorm van een injecteerbare flacon met 10 mg poeder en oplosmiddel.Bosutinib (Bosulif® van Pfizer) is een BCR/ABL-proteïnekinaseremmer. Dat weesgeneesmiddel is geïndiceerd bij de behandeling van bepaalde vormen van chronische myeloïde leukemie. Het was al te verkrijgen in de vorm van tabletten van 100 en 500 mg. Sinds 1 oktober worden ook de tabletten van 400 mg terugbetaald. Verder werd Bosulif® net zoals andere proteïnekinaseremmers overgeheveld van hoofdstuk IV naar hoofdstuk VIII (hoofdstuk geneesmiddelen op maat), een nieuw hoofdstuk dat op 1 juli werd ingevoerd.Enzalutamide (Xtandi® van Astellas) wordt terugbetaald sinds 1 oktober. Enzalutamide is een androgeenantagonist, die nu ook geïndiceerd is bij volwassen mannen met een castratieresistente niet-gemetastaseerde prostaatkanker die een hoog risico lopen (HR nmCRPC). Enzalutamide werd al terugbetaald bij castratieresistente gemetastaseerde prostaatkanker (mCRPC). Xtandi® is te verkrijgen in de vorm van zachte capsules van 40 mg.