Een nieuw gericht geneesmiddel voor refractaire ALL

...