...

Begin juni was er veel te doen over de terugbetaling van behandeling met CAR-T-cellen: tisagenlecleucel (Kymriah® van Novartis) wordt voortaan terugbetaald. Tisagenlecleucel is de eerste immunotherapie op basis van autologe T-lymfocyten (CAR-T-cellen) die in België te verkrijgen is. Ter herinnering, voor de bereiding van CAR-T-cellen worden T-lymfocyten bij de patiënt afgenomen. In het laboratorium wordt er een stukje DNA in gestopt en dan worden ze opnieuw aan de patiënt toegediend. Die lymfocyten herkennen dan een bepaalde marker van de kankercellen en vallen die kankercellen dan beter aan.De frequentste en mogelijk fatale bijwerkingen zijn een cytokinereleasesyndroom en neurologische toxiciteit. Daarom mag die immunotherapie enkel onder strikt medisch toezicht in een erkend centrum worden toegediend. Momenteel zijn in België vier centra erkend: UZ Gent, UZ Leuven, de Cliniques universitaires Saint-Luc in Brussel en het CHU van Luik.Kymriah® wordt terugbetaald bij twee groepen van patiënten bij wie de andere behandelingen niet (voldoende) effectief zijn: kinderen en jongvolwassenen met een acute lymfatische leukemie en volwassenen met een diffuus grootcellig B-cellymfoom. Naar schatting zullen in 2019-2020 ongeveer 140 patiënten die immunotherapie krijgen.Abemaciclib (Verzenios® van Eli Lilly) wordt sinds 1 juni terugbetaald. Abemaciclib is een proteïnekinaseremmer, die geïndiceerd is bij de behandeling van gevorderde of gemetastaseerde borstkanker hetzij alleen hetzij in combinatie met een hormoontherapie. Verzenios® is te verkrijgen in blisterverpakkingen met 56 filmomhulde tabletten en in drie sterktes: 50, 100 of 150 mg per tablet.Durvalumab (Imfinzi® van AstraZeneca) wordt sinds 1 mei terugbetaald. Durvalumab is een monoklonale antistof die wordt gebruikt bij de behandeling van niet-kleincellige longkanker. Imfinzi® is te verkrijgen in de vorm van een injecteerbare flacon met een oplossing die voor infusie moet worden verdund, en in twee hoeveelheden: 2,4 ml en 10 ml (50 mg/ml).Gemtuzumab ozogamicine (Mylotarg® van Pfizer) wordt sinds 1 juni terugbetaald. Deze nieuwe monoklonale antistof is in combinatie met een cytostaticum geïndiceerd bij de behandeling van acute myeloïde leukemie. Gemtuzumab ozogamicine kan toxisch zijn voor onder meer de lever en daarom moet de patiënt goed worden gevolgd (klinisch en laboratoriumcontroles). Mylotarg® is te verkrijgen in de vorm van een injecteerbare flacon met 5 mg poeder te verdunnen voor perfusie.De liposomale vorm van irinotecan (Onivyde® van Servier) wordt sinds 1 mei terugbetaald. Het geneesmiddel is in combinatie met 5-fluoro-uracil en leucovorine geïndiceerd bij patiënten met een gemetastaseerd pancreasadenocarcinoom die al een behandeling met gemcitabine hebben gekregen. Het nieuwe geneesmiddel wordt terugbetaald bij patiënten bij wie de tumor is verergerd en die nog geen behandeling met irinotecan hebben gekregen. Onivyde® is te verkrijgen in de vorm van injecteerbare flacon met 10 ml geconcentreerde oplossing (5 mg/ml) te verdunnen voor infusie.*Voortaan worden de volgende twee generische geneesmiddelen en twee biosimilars terugbetaald:Everolimus van KRKA Belgium wordt sinds 1 juni terugbetaald. Het is te verkrijgen in de vorm van een blisterverpakking met 30 tabletten van 5 of 10 mg.Vemurafenib (Zelboraf® van Abacus Medicine) wordt terugbetaald sinds 1 juni. Het is te verkrijgen in de vorm van een blisterverpakking met 56 filmomhulde tabletten van 240 mg.De biosimilars van trastuzumab van de firma's MSD Belgium (Ontruzant®) en Pfizer (Trazimera®) worden sinds respectievelijk mei en juni terugbetaald. In beide gevallen is het biosimilar te verkrijgen in de vorm van een injecteerbare flacon met 150 mg poeder voor oplossing voor infusie.