...

Volgens sommige studies verhogen afwijkingen van de microbiële flora (microbiota) in het colon het risico op colorectale kanker bij de mens. Een Franse groep heeft een studie uitgevoerd om na te gaan waarom het risico stijgt.In een eerste fase hebben de vorsers stalen van microbiota van patiënten met een colorectale kanker en gezonde controlepersonen overgeplant bij axenische muizen die werden blootgesteld aan een kankerverwekkende stof. 7 of 14 weken na de transplantatie vertoonden de muizen die stalen van patienten met een colorectale kanker hadden gekregen, meer precancereuze letsels (groter aantal aberrante crypten in het colonweefsel), meer celdeling van de epitheelcellen, meer ontstekingsverschijnselen en meer epigenetische afwijkingen (methylering van DNA) dan de muizen die stalen van gezonde controlepersonen hadden gekregen.In een verkennende studie bij 266 mensen werd vastgesteld dat de mate van methylering van het DNA van drie genen, namelijk Wif1, PENK en NPY, correleerde met de veranderingen van de samenstelling van de microbiota van patiënten met colorectale kanker. Dat onderzoek werd dan overgedaan in een andere cohorte van 1.000 personen. Ook in die cohorte vertoonden de patiënten met colorectale kanker meer methylering van het DNA van de bovenvermelde drie genen dan de gezonde controlepersonen.Bij analyse van het metagenoom werd vastgesteld dat een grotere hoeveelheid van bepaalde bacteriële species en meer bepaald Parvimonas correleerde met een sterkere methylering van het DNA.Op grond van al die bevindingen concluderen de vorsers dat veranderingen van de microbiota de mate van methylering van het DNA zouden kunnen beïnvloeden, wat de ontwikkeling van colorectale kanker in de hand kan werken. Ze vermoeden verder dat die twee veranderingen zouden kunnen dienen als biomarkers van colorectale kanker.