...

In 2017 hebben vorsers 248 beginnende oncologen ondervraagd die werkzaam waren in door de National Cancer Institutes erkende centra in de Verenigde Staten. De meesten hadden kinderen die door een volwassene moesten worden opgevangen: 77 van de 108 vrouwen (71,3%) en 106 van de 140 mannen (75,7%).Driekwart van de vrouwen en minder dan de helft van de mannen hadden een partner met een voltijdse job. De vrouwen verklaarden dat ze gemiddeld 41,5 uur per week besteedden aan ouderlijke en huishoudelijke taken; bij de mannen was dat 32,2 uur.Tijdens het afgelopen jaar hadden de vrouwen gemiddeld twee congressen bijgewoond en de mannen drie. Zowel de vrouwelijke als de mannelijke oncologen vonden dat het bijwonen van die wetenschappelijke vergaderingen essentieel is voor het welslagen van hun carrière en meerdere voordelen biedt: de presentaties bijwonen, de resultaten van onderzoek uitwisselen, professionele contacten en deelname aan comités.De verantwoordelijkheden ten aanzien van de kinderen speelden bij vrouwen vaker mee bij de beslissing om een congres al dan niet bij te wonen dan bij mannen. Het hebben van kinderen heeft sterke invloed gehad op de frequentie van het bijwonen van wetenschappelijke congressen bij 48% van de vrouwen en bij 35% van de mannen. Vrouwen vonden het belangrijker om thuis op de kinderen te letten dan mannen: respectievelijk 6,8 en 5,2 op een schaal van 1 tot 10. Van de vrouwen vond 28% het opvangen van de kinderen 'uiterst belangrijk' tegenover 10% van de mannen.