...

Enkele jaren geleden besloot oprichtster Majin de Froidmont, zelf een ex-kankerpatiënt, dat er iets gedaan moest worden aan het tekort aan opvang voor (ex) kankerpatiënten: "Vanaf het moment dat je een kankerdiagnose krijgt, wordt je 'patiënt' en wordt alle focus gelegd op de 'cure'. Plots staat het ziekenhuis, de genezing en de behandeling centraal. Maar ik denk dat naast die cure de 'care' minstens even belangrijk is, want je bent niet enkel 'patiënt', maar ook 'mens'. En het is zeer belangrijk om die menselijke kant van de patiënt ook goed te ondersteunen en op maat. Dat kan mensen versterken, waardoor ze de behandeling net iets beter verdragen of verteren.Ook is het zo dat wanneer je na de behandeling uit het ziekenhuis komt, je plots terug 'mens' wordt en je jouw weg in de maatschappij terug moet vinden. En dan loop je wel nog wat verloren.""We zien dat dit inderdaad niet zomaar van een leien dakje loopt, want mensen worden wel geconfronteerd met laattijdige effecten van de behandeling en moeten daarnaast nog een emotioneel verwerkingsproces doorstaan", vertelt bestuurslid Johan De Munter: "Er is inmiddels wereldwijd veel onderzoek gedaan naar de nood aan bepaalde zorgen, juist door deze laattijdige effecten, die zich zowel op fysiek, psychosociaal als emotioneel vlak kunnen uiten. Wanneer die laattijdige effecten zich manifesteren is het dan niet altijd duidelijk voor de mensen wat ze moeten doen. Meestal is de stap naar het ziekenhuis te confronterend en weet men vaak ook niet waar men zich toe kan wenden in de eerstelijnszorg. Het Majin Huis vormt denk ik daarin de brug terug naar de maatschappij."Het huis werd opgericht vanuit de Majin Foundation, die zowel de verbouwingskosten als de personeelskosten op zich neemt. Andere kosten worden gedekt door sponsoring en donaties. Hoofdcoördinator Els Van den Driessche neemt de leiding over twee andere vaste medewerkers. Met 57 vrijwilligers, waaronder 27 professionals, bestaat het team uit 60 personen die zich engageren om gepaste ondersteuning aan te bieden. Verder bestaat hun netwerk uit ruim 1.000 mensen en het breidt alsmaar uit. Zo'n groot netwerk is dan ook absoluut noodzakelijk om een maatschappelijk draagvlak te creëren voor dergelijk initiatief, vindt voorzitter Guido Galle: "Het is cruciaal om betrokkenheid te realiseren en een brug te maken met de samenleving, omdat het natuurlijk ook van belang is voor die samenleving. België staat wellicht wereldwijd aan de top wat betreft het opsporen en genezen van kanker, maar hinkt nog achterop met nazorgtrajecten in vergelijking met andere Europese landen.""Zonder vrijwilligers zouden we dit niet kunnen realiseren, ze zijn een heel belangrijke schakel voor ons. Ze worden eerst opgeleid en krijgen voldoende intervisiemomenten tijdens het jaar. Een bezoek aan het Majin Huis kan op elk moment zonder afspraak en begint met een hartelijke ontvangst door één van onze vrijwilligers, die de bezoeker eerst naar de onthaalruimte begeleidt en iets te drinken of te eten aanbiedt. Er wordt kennis gemaakt met de infotheek waar allerlei folders en boeken liggen en er wordt ook een 1-op-1 gesprek aangeboden. Mensen kunnen dan even hun hart luchten en als ze met vragen zitten, kan er nagegaan worden hoe wij het antwoord hier in huis kunnen vinden of we helpen deze buitenshuis te vinden", legt Els Van den Driessche uit.Het huis bestaat uit twee verdiepingen met verschillende ruimtes bedoeld voor activiteiten of gesprekvoering. Het gebouw is erg charmant en straalt veel rust uit. Door de kleine tuin wordt er ook nog wat van groen voorzien, wat wederom bijdraagt aan de kalmte. Daarnaast is er een lift aanwezig en is het gebouw rolstoeltoegankelijk."Alle mensen met kanker zijn welkom, ongeacht de leeftijd of het type kanker. In de eerste plaats bieden we een warme ontmoetingsplaats aan en zetten we in op de fysieke, emotionele en sociale impact van kanker op de getroffen persoon. Men kan al van bij de diagnose hier terecht, maar ook tijdens en na de behandeling. Ook vinden we het belangrijk om de naasten van kankerpatiënten te ondersteunen", benadrukt Els alsnog.In het Majin Huis kan je terecht voor psychologische- en loopbaanondersteuning, zorgmassages, relaxatiebegeleiding, yoga, tai chi en fasciatherapie. Deze worden steeds door opgeleide professionals gegeven. Voor langdurige psychotherapie wordt doorverwezen naar geprospecteerde psychotherapeuten die gespecialiseerd zijn in de oncologie. Daarnaast is het huis ook een ontmoetingsplaats voor lotgenoten en worden er kook- en creatieve workshops, make-upsessies en wandelmomenten georganiseerd.