...

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een poging gewaagd en is daarbij uitgegaan van verschillende sociaaleconomische parameters en andere, die moeilijker te meten zijn en nochtans van cruciaal belang zijn, zoals geluk, vrijheid, mensenrechten en gezondheid. De WGO definieert levenskwaliteit een beetje als dat allemaal samen, een gevoel van materiële, sociale en geestelijke zekerheid, waardoor we ons leven sereen kunnen leiden. De levenskwaliteit heeft directe invloed op onze gemoedsstemming en ons geluk.Uiteraard mag je de 'gezondheid' niet verwaarlozen. Het is zo mogelijk nog moeilijker om 'gezondheid' te definiëren. We gaan u niet opnieuw vertellen dat u vijf porties fruit en groenten per dag moet eten, dat u moet sporten, dat u niet mag roken en drinken. Maar de gezondheid onderhouden is essentieel voor een betere levenskwaliteit, voor een betere lichamelijke gezondheid en om zich beter in zijn vel te voelen. De voeding is een breed onderwerp. Genieten van de maaltijd, maar zonder overdaad. En wat lichaamsbeweging betreft, een frisse neus halen en de benen strekken. Je hoeft jezelf niet per se een uur per dag af te beulen op een loopband.Met de SF-36-schaal (Short Form 36) kan je gegevens over de levenskwaliteit van kankerpatiënten vergelijken met gevalideerde gegevens over de levenskwaliteit in de algemene bevolking. Volgens de SF-36 hebben respectievelijk 46% en 40% van de kankerpatiënten twee jaar na de diagnose een score van lichamelijke en geestelijke levenskwaliteit lager dan percentiel vijfentwintig in de algemene bevolking van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht.Het aantal patiënten met 'slechte scores' is significant lager bij patiënten ouder dan 60 jaar. Dat wijst erop dat de hoge prevalentie van comorbiditeit bij oudere patiënten de verschillen in levenskwaliteit die specifiek voortvloeien uit een ernstige ziekte zoals kanker, afzwakken. Dat aantal is echter hoger bij patiënten die een zware behandeling hebben gekregen, patiënten bij wie de kanker twee jaar na de diagnose was verergerd, en patiënten met longkanker, kanker van de bovenste luchtwegen of bloedkanker. Bij eenzelfde kanker correleren een hogere opleiding en een hoger beroep met een betere levenskwaliteit.