...

De Belgian Society of Medical Oncology hield zijn jaarlijkse meeting in Gent. Onderstaande artikels gaan dieper in op twee sessies. Prof. Francois Duhoux van UC Louvain sprak over de optimale adjuvante endocriene behandeling bij premenopauzale patiënten met een HR+/HER2-negatieve borstkanker. Hij geeft in zijn presentatie inzichten in verschillende klinische studies en focust hierbij vooral op de SOFT-en TEXT-studies waarin wordt nagegaan of het gebruik van een aromatase-inhibitor in combinatie met ovariële functiesuppressie de ideale behandeling is voor premenopauzale patiënten. Hij bekijkt ook wat het effect op de levenskwaliteit is bij de verschillende behandelingsstrategieën. Dokter Lore Decoster van het UZ Brussel, nationaal vertegenwoordiger voor België bij de International Society of Geriatric Oncology (SIOG), spreekt over onco-geriatrie. Zij toont aan in welke mate een comprehensive geriatric assessment een meerwaarde kan zijn bij de behandeling van oudere patiënten met kanker.