...

De nieuwe coronagolf die ons momenteel overspoelt, is natuurlijk veel minder romantisch, maar is echt wel een 'same old song'. Stijgende cijfers waarbij experten een oplettend vingertje opsteken, weken van afwachten en aankijken, dezelfde experten die waarschuwen dat het '5 voor 12' is, politici die halfbakken maatregelen nemen, uiteindelijk eindigend in een schreeuw om hulp, maar ook van frustratie van 'de zorg' waar het water al lang veel hoger dan aan de lippen staat. De 'same sad old song', waarbij het lijkt of sommigen niet willen bijleren van het fameuze voortschrijdend inzicht. Frustrerend om prof. Gert De Meerleer in het VRT-nieuws nog maar eens te horen zeggen wat de impact van deze nieuwe coronagolf zal betekenen voor de zorg voor patiënten met kanker en hoe de uitgestelde zorg en de te late diagnose als een boemerang in ons gezicht zal terugkomen. Ontluisterend de getuigenis van een VRT-journalist over zijn uitgestelde kankeroperatie. Nog versterkt door een rapport van de European Cancer Organisation over de impact van covid-19 op kanker in België. De cijfers zijn ontluisterend: 4.000 uitgestelde diagnoses in 2020, een daling van 45% van het aantal multidisciplinaire oncologische consultaties in mei 2020 versus mei 2019 en een daling van 44% in de diagnosestelling van kanker tijdens de eerste golf van de covid-19-pandemie (1,2). En dan hebben we het nog niet eens over de 40% van het zorgend personeel dat zich burned-out voelt (3). Terecht is dus de vrees van prof. De Meerleer dat het ergste nog moet komen. De oeverloze discussies over het fameuze CST en de pasjesmaatschappij, en de al dan niet verplichte vaccinatie lijken totaal irrelevant in het licht van wat op ons afkomt. De roep van bepaalde groeperingen in deze maatschappij naar een maximalisering van de individuele vrijheid klinkt daarom ook hoe langer hoe arroganter. Toch wens ik u veel genoegen bij het lezen van deze laatste BOhN van het jaar. Het team is heel tevreden met de positieve commentaren die we van u mogen ontvangen. We zijn dan ook behoorlijk trots dat we u in 2022 zes edities zullen kunnen aanbieden. Geniet van de eindejaarsfeesten . Veel leesgenot!