...

Networking, noemt men dat tegenwoordig met een mooi woord. "'n Bitje klappen", zou mijn grootvader zaliger dat in zijn sappig West-Vlaams benoemen. Feit is dat ik vooral lachende mensen zag, zeker na de meeting, toen tussen twee regenvlagen door, een schuchtere zon ervoor zorgde dat iedereen zijn lunch op het terras van ons Roulartagebouw in Zellik kon nuttigen. Genieten. Zaaaalig. Post-ASCO 2021, voor de 24ste keer georganiseerd door de BACR, was de eerste echte hybride meeting die in ons gebouw plaatsvond. Niet alleen met zo'n 50-tal live aanwezigen, maar ook nog eens 200 virtuele aanwezigen, die de inspanningen van de sprekers om een wetenschappelijk hoogstaand overzicht van ASCO 2021 te geven, erg apprecieerden. Virtuele congressen, wetenschappelijke webinars, meer dan een jaar lang waren ze een veel bekeken alternatief. Vermoedelijk om deel te blijven uitmaken van de medische kennisverwerving. Gestart als simpele Zoom-meeting zijn deze bijeenkomsten uitgegroeid tot goed georganiseerde events in professionele studio's, met gasten die rechtstreeks van overal ter wereld inloggen en de discussie aangaan met lokale experten. Wordt dit dan het nieuwe normaal? Meetings waarop sommigen live kunnen en zullen aanwezig zijn, met voldoende momenten voor networking, terwijl anderen gaan kiezen voor de beleving thuis op het moment dat dit hen goed uitkomt. The best of both worlds? Wij bij Roularta Healthcare vermoeden dat dit wel eens de realiteit voor de komende jaren kan zijn. Om die reden organiseren wij dan ook begin oktober de eerste hybride BOhN-meetings. Niet één dag, maar onmiddellijk drie dagen. Op vrijdagavond plannen we een uitgebreide rondetafeldiscussie rond borstkanker, op maandagavond rond melanoma. Op zaterdag zullen verschillende topics aan bod komen. Een voorlopig programma vindt u op de laatste pagina van deze BOhN. Drie meetings waarbij u live kunt aanwezig zijn, maar even goed kan beslissen om van thuis te volgen. Bovendien meetings waar vooral aandacht zal besteed worden aan de klinische bruikbaarheid van de gegevens die op ASCO, ESMO en andere congressen dit jaar werden gepresenteerd. Weinig presentatie van data, maar wel heel veel discussie. We houden u zeker op de hoogte via al onze kanalen. Deze BOhN besteedt, naast zijn klassieke onderwerpen, heel veel aandacht aan ASCO 2021. Maar ook andere internationale en nationale meetings komen aan bod. Daarnaast is er opnieuw aandacht voor een aantal experten van eigen bodem, die een publicatie in een gerenommeerd internationaal oncologietijdschrift hadden, en met wie onze journalisten een gesprek hadden om deze data wat te duiden. Als hoofdredacteur wil ik in naam van ons volledig team al deze experten danken voor de tijd die ze hiervoor willen vrijmaken. Het wordt door ons, maar ook door onze lezers, ten zeerste geapprecieerd. Deze BOhN is onze zomereditie. Ik hoop dan ook dat u dit mag lezen op uw terras, in het zonnetje, en in aangenaam gezelschap. Geniet van uw verlof. Veel leesplezier.