...

De MIRACLE-studie is een Duitse, multicentrische, gerandomiseerde, gecontroleerde, dubbelblinde studie die werd uitgevoerd bij 1.001 patiënten van 50-80 jaar bij wie een poliepectomie was uitgevoerd tijdens de laatste zes maanden voor inclusie in de studie.Eerst werd gedurende een maand nagegaan of standaard-EGCG zonder cafeïne, de werkzame stof die in de studie zou worden gebruikt, goed werd verdragen. Daarna werden de patienten gerandomiseerd naar EGCG 150 mg 2x/d of een placebo gedurende drie jaar.Het primaire eindpunt was het optreden van nieuwe adenomen bij een controlecolonoscopie na drie jaar. Dat eindpunt kon worden geanalyseerd bij 309 patiënten van de EGCG-groep (geen colonoscopie bij 102) en bij 323 patiënten van de placebogroep (geen colonoscopie bij 103).Het goede nieuws is dat het EGCG dat in de studie werd gebruikt, goed werd verdragen. Er was geen groot verschil in bijwerkingen tussen de twee groepen. De hypothese dat EGCG het relatieve risico op ontwikkeling van adenomen met 8,8% zou verlagen, kon echter niet worden bevestigd. Het aantal patiënten dat een of meer adenomen had ontwikkeld, was 51,1% in de EGCG-groep en 55,7% in de placebogroep, dus een niet-significant verschil van 4,6%. Bij een perprotocolanalyse was dat respectievelijk 48,3% en 54,3% van de patiënten, een verschil van 6%.Optimisten zullen opwerpen dat de resultaten in de goede richting gaan. Twijfelaars zullen zeggen dat het de moeite loont het te proberen aangezien het geen kwaad kan. En wetenschappers zullen concluderen dat er geen enkel bewijs is dat het product enig effect heeft bij de preventie van colonadenomen.