Geneesmiddelenprijs

...

Vitrakvi® (werkzaam bestanddeel larotrectinib) is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van zowel volwassen als pediatrische patiënten met solide tumoren, bij wie de tumor gedreven wordt door een NTRK-genfusie. Het gaat om een zeldzame kwaadaardige aandoening waarvoor een hoge medische nood bestaat (zie ook het artikel met professor Awada op pagina 3). Vitrakvi® is een uiterst doelgerichte en zeer selectieve TRK-inhibitor met een hoge, snelle en duurzame respons (responspercentage 72%) (1). Bovendien is Vitrakvi® het eerste geneesmiddel waarvoor een tumoragnostische indicatie - onafhankelijk van de plaats in het lichaam - werd goedgekeurd door de Europese Commissie (2). Dit aan de hand van uitzonderlijke resultaten op vlak van werkzaamheid, veiligheid en levenskwaliteit, die beduidend beter zijn dan bij de klassieke standaardbehandelingen. Vitrakvi® kan dan ook beschouwd worden als een belangrijke doorbraak in het domein van de oncologie.