...

Bij vrouwen verhoogt het drinken van een fles wijn per week het absolute risico om ooit kanker te krijgen in dezelfde mate als het roken van 10 sigaretten per week, hoofdzakelijk door een hoger risico op borstkanker. Bij mannen zou het drinken van een fles wijn per week het kankerrisico in dezelfde mate verhogen als het roken van vijf sigaretten per week.Britse vorsers hebben het effect van matige alcoholconsumptie op het absolute risico op ontwikkeling van kanker berekend en hebben dat vergeleken met het absolute risico op kanker als gevolg van roken. Ze zijn daarvoor uitgegaan van de gegevens over de incidentie van kanker van Cancer Research UK om het risico op kanker op lange termijn te berekenen bij consumptie van 10 eenheden alcohol of 10 sigaretten per week. Het risico dat kon worden toegeschreven aan alcohol en tabak, werd vervolgens afgetrokken van het risico op ontwikkeling van alcohol en roken in de algemene bevolking om zo te berekenen welk risico niet-rokers die geen alcohol drinken, lopen om ooit kanker te krijgen. Dat werd dan vermenigvuldigd met het relatieve risico bij het drinken van 10 eenheden alcohol of het roken van 10 sigaretten per week.Bij mannen die niet rookten, steeg het absolute risico op kanker als gevolg van het drinken van een fles wijn per week met 1,0%. Bij vrouwen die niet rookten, was het risico ongeveer 50% hoger, meer bepaald 1,4%.Bij mannen ging het vooral om kanker van het spijsverteringsstelsel (bijvoorbeeld orofarynx, slokdarm, colon en rectum, lever) en bij vrouwen was borstkanker goed voor 55% van de andere gevallen. Dat is volgens de auteurs een belangrijke ontdekking. Roken is immers ook een belangrijke oorzaak van kanker van het maag- en darmkanaal, maar niet van borstkanker. Als 1.000 mannen een fles wijn per week drinken, zullen naar schatting 10 mannen meer kanker krijgen. Als 1.000 vrouwen een fles wijn per week drinken, zullen naar schatting 14 vrouwen meer kanker krijgen.Ze hebben vervolgens het absolute risico om ooit een met alcohol of roken samenhangende kanker te krijgen vergeleken bij het roken van 10 sigaretten per week of het drinken van 10 eenheden alcohol per week. Roken houdt dus het hoogste risico in bij mannen: absoluut risico 2,1% per 10 sigaretten per week en 1,0% per 10 eenheden alcohol per week.Bij vrouwen verhoogden roken en alcohol het risico in dezelfde mate: absoluut risico 1,5% per 10 sigaretten per week en 1,4% per 10 eenheden alcohol per week. De incidentie van borstkanker correleerde gedeeltelijk met het alcoholgebruik.De hogere alcoholconsumptie uitgedrukt in aantal eenheden alcohol per week verhoogt het risico om ooit een aan alcohol gerelateerde kanker te krijgen, wat nauwelijks een verrassing kan worden genoemd. Het drinken van drie flessen wijn per week, dus ongeveer een halve fles per dag, verhoogt het risico om ooit kanker te krijgen met 1,9% bij mannen en met 3,6% bij vrouwen. Respectievelijk zullen dus 19 mannen meer per 1.000 mannen en 36 vrouwen meer per 1.000 vrouwen ooit kanker krijgen. Dat was vergelijkbaar met het risico van ongeveer acht sigaretten per week bij mannen en 23 sigaretten per week bij vrouwen.