...

De analyse betreft de 563 patiënten die de combinatie (150 mg 2x/d) + T (2 mg 1x/d) hadden gekregen, namelijk 211 patiënten in de COMBI-d-studie en 352 in de COMBI-v-studie. Alle patiënten hadden een gemetastaseerd of niet-reseceerbaar melanoom met een BRAF V600E- of V600K-mutatie en hadden nog geen behandeling gekregen.Het primaire eindpunt in de COMBI-d-studie was de progressievrije overleving (PFS). Het primaire eindpunt in de COMBI-v-studie was de totale overleving. Na vier en vijf jaar waren de PFS (21% en 19%) en de totale overleving (37% en 34%) vergelijkbaar. Dat wijst op een stabilisering in de tijd.Bij multivariate analyse hadden meerdere initiële kenmerken positieve invloed op de PFS en de totale overleving (ECOG-PS 0, minder hoge leeftijd, vrouwelijk geslacht, minder dan drie organen met metastasen en normaal LDH-gehalte).De PFS na vijf jaar bedroeg 25% bij de patiënten met een normaal LDH-gehalte bij inclusie in de studie en 8% bij de patiënten die een hoog LDH-gehalte hadden bij inclusie in de studie. De totale vijfjaarsoverleving was respectievelijk 43% en 16%.Bij de patiënten die bij inclusie in de studie een normaal LDH-gehalte hadden en metastasen in minder dan drie organen bedroeg de PFS na vijf jaar 31% en de totale vijfjaarsoverleving 55%. Bij de 109 patiënten (19%) bij wie een complete remissie werd verkregen, werd de vijfjaarsoverleving geraamd op 49%.In deze studie werden geen nieuwe bijwerkingen waargenomen. In het totaal hebben 299 patiënten andere kankermedicijnen gekregen na de combinatie D+T, hoofdzakelijk CTLA-4-antagonisten (n = 151) en PD-1-antagonisten (n = 102).De auteurs concluderen dat een eerstelijnstherapie met de combinatie D+T bij patiënten met een gemetastaseerd of niet-reseceerbaar melanoom met een BRAF V600-mutatie duurzame effecten heeft bij ongeveer een derde van de patiënten. Toch een mooie prestatie.