...

Enkel het verschil tussen het Brussels Gewest en het Waals Gewest is significant na correctie voor leeftijd en geslacht. De cijfers komen uit de Bevolkingsenquête 2018 van Sciensano. Het percentage personen dat aangeeft dat bij hen in de afgelopen tien jaar een colonoscopie werd uitgevoerd, werd voor het eerst gemeten in de gezondheidsenquête 2013.Het percentage is tussen 2013 en 2018 gestegen in het Vlaams Gewest (van 23,4% tot 28,7%), gedaald in het Brussels Gewest (van 36,4% tot 32,2%) en stabiel gebleven in het Waals Gewest (van 23,4% tot 23,7%).Het percentage stijgt (voor heel België) met de leeftijd: van 18,9% in de leeftijdsgroep van 50 tot 54 jaar tot 35,9% in de leeftijdsgroep van 65 tot 69 jaar. Vervolgens daalt het licht bij de 70-74-jarigen (32,7%). Het verschil tussen deze laatste twee leeftijdsgroepen is significant na correctie.Het verschil tussen beide seksen is verwaarloosbaar. Hoger geschoolden geven opvallend meer aan dat bij hen in de laatste 10 jaar een colonoscopie werd uitgevoerd dan personen met hoogstens een diploma lager onderwijs (29,6% tegenover 20,7% voor heel België).