...

Onderzoekers verzamelden de gegevens van 114.573 vrouwen die borstkanker gehad hebben en daarna zwanger werden. Ze bekeken de frequentie van zwangerschap, de foetale en obstetrische uitkomsten, de ziektevrije overleving en de totale overleving. In vergelijking met vrouwen uit de algemene bevolking hadden de vrouwen uit de studie 60% minder kans om zwanger te worden. Vrouwen die borstkanker hadden doorgemaakt, hadden 50% meer kans op een baby met een laag geboortegewicht (vooral na chemotherapie), 16% meer kans op een SGA-baby (small for gestational age), 45% meer kans op preterme arbeid en 14% meer kans op een sectio. Toch was er geen significant toegenomen risico van congenitale aandoeningen of van zwangerschaps- of obstetrische complicaties. Zwangerschap na borstkanker wordt niet in verband gebracht met slechte uitkomsten voor de patiëntes. In vergelijking met borstkankerpatiënten die niet zwanger werden, hadden degenen die zwanger werden een 44% lager risico van overlijden en een 27% lager risico van ziekteherval.