...

Beide studies hadden een vergelijkbaar studiedesign, met een monoarm met een checkpointremmer, een standaardarm met chemotherapie en een experimentele arm, chemotherapie plus een checkpointremmer in de Keynote 361 en een combi- natie van twee checkpointremmers in de DANUBE-studie. De resultaten van beide studies waren teleurstellend, aldus prof. Vulsteke. De Keynote 361-studie toonde geen overlevingsvoordeel voor de checkpointremmer plus chemotherapie. In de DANUBE-studie was de combinatie van twee checkpointremmers niet beter dan chemotherapie. In beide studies kregen veel patiënten daaropvolgend checkpointremmers, waardoor de totale overlevingsgegevens minder sterk zijn, maar zelfs na correctie met aangepaste analyses bleven de resultaten negatief. Van alle beschikbare studies met immunotherapie binnen blaaskanker toonde enkel de Javelin 100-studie met avelumab een overlevingsvoordeel. In deze studie werd een ander concept gebruikt, omdat patiënten pas na chemotherapie een checkpointremmer kregen en ze een stabiele ziekte moesten hebben, verklaarde prof. Vulsteke. Checkpointremming bij PD-L1-positieve patiënten gaf geen voordeel en bleek zelfs een nadeel in de eerste maanden van de behandeling. Subgroepanalyse op basis van de PD-L1 status toonde geen verschil in resultaten. In een secundaire analyse van de DANUBE- studie bleek de combinatie van twee checkpointremmers bij PD-L1 positieve patiënten een betere totale overleving op te leveren dan chemotherapie en dit wordt verder onderzocht. Op basis van deze studies blijft het huidige behandelplan voor de eerstelijnsbehandeling van blaaskankerpatiënten ongewijzigd, concludeerde prof. Vulsteke. Gelukkig zijn er een aantal veelbelovende ontwikkelingen bezig, zoals antilichaamdrugconjugaten (enfortumab vedotine, sacituzumab govitecan) en FGFR-remmers (erdafinitinib, pemigatinib). Tijdens de discussie werd prof. Vulsteke gevraagd of hij nog steeds PD-L1-testen doet bij patiënten met gemetastaseerde urotheelkanker. Hij antwoordde dat hij is gestopt met testen bij patiënten die in aanmerking komen voor chemotherapie sinds de gegevens van het ESMO2020-congres beschikbaar zijn, aangezien avelumab nog niet beschikbaar in België. Hij kijkt uit naar de start van studies met enfortumab, dat veelbelovend lijkt en zal zijn patiënten aanmoedigen om deel te nemen aan klinische studies.