...

De toegang tot kankergeneesmiddelen is hoogst ongelijk in de verschillende Europese landen. Dat komt zowel door de ongelijke toegang tot studies met geneesmiddelen in ontwikkeling en tot goedgekeurde geneesmiddelen omwille van de verschillen in uitgaven van de gezondheidszorg. Op Virtual ESMO 2020 werden twee studies voorgesteld over het onderwerp. In landen in West-Europa worden er meer klinische studies gevoerd met nieuwe kankerbehandelingen dan in Oost- en Centraal-Europa. 1 Betrokken worden bij klinische studies houdt een aantal voordelen in voor kankerpatiënten. Ze kunnen bijvoorbeeld sneller toegang krijgen tot nieuwe behandelingen in de testfase, en dienen niet te wachten op goedkeuring en terugbetaling. Verder genieten ze ook van de regelmatige opvolging en monitoring gebonden aan het onderzoek. De onderzoekers maakten gebruik van de databank van Clinicaltrials.gov en maakten een lijst van de interventionele klinische studies uitgevoerd tussen 2009 en 2019 bij volwassen patiënten met kanker. De analyse omvatte studies in 34 Europese landen en legde belangrijke verschillen bloot. In ons land worden de meeste klinische studies uitgevoerd (11,06 klinische studies per 100.000 inwoners) en in Albanië het minst (0,14 klinische studies per 100.000 inwoners). Een gezondheidseconomische analyse2 toonde dat rijkere Europese landen tien keer zo veel budget besteden aan kankergeneesmiddelen per inwoner dan armere landen. De verschillen zijn gebonden aan de economische status van een land en niet aan de ziektelast in het land. De landen die het meest uitgeven aan kankermiddelen zijn Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland (90 tot 108 euro per capita). In Tsjechië, Letland en Polen wordt het minste budget voorzien (13 tot 16 euro per capita). De grootste verschillen werden gezien bij de immuno- oncologische producten. 1. Abstract LBA66_PR 'Disparities in access to oncology clinical trials in Europe in the period 2009-2019' will be presented by Ana Carneiro during the Proffered Paper session "Public Policy" on Monday, 21 September 2020, 14:25-16:05 CEST. Annals of Oncology, Volume 31 Supplement 4, September 2020 2. Abstract 1588MO_PR 'A comparative study on costs of cancer and access to medicines in Europe' will be presented by Niels Wilking during the Mini Oral session "Public Policy" available on demand as of Friday, 18 September at 09:00 CEST. Annals of Oncology, Volume 31 Supplement 4, September 2020