Belgian Oncology News

Web weergave

Op het einde van elk jaar maken we met Belgian Oncology & Hematology News een balans op van het jaar. In het jaar 2019 werd veel gepubliceerd over meerdere types kanker. Om een Belgisch kleurtje te geven aan het overzicht van de therapeutische evolutie, hebben we een tiental oncologen gevraagd wat hen het meest heeft getroffen in hun specialisme en vooral welke verbeteringen of bevestigingen ze volgend jaar verwachten.

EDITORIAL

ONDERZOEK Stichting tegen Kanker nodigde ons uit voor een exclusief laboratoriumbezoek aan één van de door hen gefinancierde projecten. Wij bezochten in het UZ Leuven het labo waar prof. dr. Frédéric Amant en zijn team onderzoek doen naar de effecten van chemotherapie, gegeven tijdens de zwangerschap, op het erfelijk materiaal van het ongeboren kind.

ACTUALITEIT

BORSTKANKER Ook in 2019 werd er weer een belangrijke vooruitgang geboekt in de behandeling van borstkanker. Wij vroegen prof. dr. Sevilay Altintas, oncoloog aan het UZ Antwerpen en AZ Monica, om een overzicht te geven van de meest in het oog springende evoluties.

HIGHLIGHTS en PERSPECTIVES

MEDISCHE ONCOLOGIE Een gesprek met prof. dr. Marc Peeters, diensthoofd oncologie UZ Antwerpen, over het zeer snel evoluerend oncologisch landschap. Op de vraag wat de belangrijkste oncologische vooruitgang was in het voorbije jaar, aarzelt prof. Peeters geen moment en vermeldt onmiddellijk de stap naar centralisatie in referentiecentra voor slokdarm- en pancreaschirurgie.

HIGHLIGHTS en PERSPECTIVES

MEDISCHE ONCOLOGIE Dr. Philippe Aftimos is hoofd van de eenheid voor klinisch onderzoek van het Jules Bordet Instituut. We hadden met hem een gesprek over nieuwe behandelingsmogelijkheden, vooral bij borstkanker.

HIGHLIGHTS en PERSPECTIVES

LONGKANKER De evolutie voor gevorderde NSCLC gaat razendsnel, zowel wat betreft immuuntherapie als doelgerichte therapie. We vroegen aan prof. dr. Lore Decoster (kliniekhoofd medische oncologie, UZ Brussel) wat het jaar 2019 naar voren heeft gebracht.

HIGHLIGHTS en PERSPECTIVES

RADIOTHERAPIE Een gesprek met prof. dr. Piet Ost, kliniekhoofd van de dienst radiotherapie in het UZ Gent. Op de vraag naar belangrijke verwezenlijkingen binnen het radiotherapeutisch domein verwijst prof. Ost naar een aantal topics waar de rol van de radiotherapie de laatste jaren ernstig is gewijzigd.

HIGHLIGHTS en PERSPECTIVES

Sinds de herfst worden twee nieuwe kankermedicijnen en een nieuwe dosering van trastuzumab terugbetaald.

KANKERGENEESMIDDELEN

OVARIUMKANKER Op 14 en 15 november 2019 vonden de 25e Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen plaats in het Congrescentrum Papendal in Arnhem. In tegenstelling tot de voorbije jaren was er heel weinig Vlaamse inbreng. Toch was er een mooi programma samengesteld met verschillende onderwerpen gericht op de dagelijkse praktijk. We beperken ons hier tot de voordracht van prof. dr. Els Witteveen, werkzaam aan het UMC Utrecht, over de recente vooruitgang bij het ovariumcarcinoom.

CONGRES

LEUKEMIE Prof. dr.Violaine Havelange is hematologe aan de UCL Saint-Luc en is gespecialiseerd in myeloïde hemopathieën. We hebben met haar de behandeling van hematologische kanker bij volwassenen besproken.

HIGHLIGHTS en PERSPECTIVES

LEVERKANKER Ook in 2019 werden enkele belangrijke stappen voorwaarts gemaakt bij de screening en behandeling van primaire leverkanker. Wij vroegen prof. dr. Hans Van Vlierberghe, diensthoofd maag-, darm- en leverziekten in het UZ Gent, om een overzicht te geven van de meest in het oog springende evoluties.

HIGHLIGHTS en PERSPECTIVES

HOOFD-EN HALSKANKER PD-L1-checkpointinhibitoren tonen in heel wat studies een verlenging van de totale overleving (OS) en de progressievrije overleving (PFS) aan. Medisch oncoloog Christel Fontaine (UZ Brussel) sprak over de therapeutische aanwinst van pembrolizumab bij recurrente en metastatische hoofd- en halstumoren.

HIGHLIGHTS en PERSPECTIVES

In opdracht van de Vlaamse overheid organiseert het Centrum voor Kankeropsporing sinds 2013 preventieve screenings voor dikkedarmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker. Uit het jaarrapport van 2019 blijkt dat dit preventiebeleid wel degelijk effect heeft.

HIGHLIGHTS en PERSPECTIVES

PROSTAATKANKER We hebben een gesprek gehad met professor Roumeguère, diensthoofd urologie in het Erasmusziekenhuis, over belangrijke hordes die in 2019 werden genomen en die weer nieuwe vragen oproepen op klinisch en economisch vlak. Samenvatting van een boeiend gesprek.

HIGHLIGHTS en PERSPECTIVES

HEMATOLOGIE Acute lymfatische leukemie (ALL) is de op een na frequentste vorm van acute leukemie bij volwassenen. Een ALL wordt veroorzaakt door chromosomale afwijkingen en mutaties van genen die meespelen bij de differentiatie en de vermenigvuldiging van de lymfoïde precursorcellen. Bij volwassenen ontstaat 75% van de gevallen van ALL uit B-celprecursoren en de rest uit T-celprecursoren.

HEMATOLOGIE VOOR DUMMY'S

ALTERNATIEVE TECHNIEKEN Acupunctuur is een aloude techniek uit de traditionele Chinese geneeskunde die over de hele wereld ingezet wordt om het herstel van ziekte te ondersteunen. In Europa komt dit echter trager op gang. Wel worden we vandaag de dag overstelpt met voedingshypes. Acupuncturist dr. Coralie Braet (Acupunctuurpraktijk Antwerpen) vertelde ons wat we van acupunctuur en orthomoleculaire voeding kunnen verwachten voor de ondersteuning van kankerpatiënten.

SUPPORTIEVE ZORGEN

ROKEN Patiënten met een transitioneelcelcarcinoom van de blaas lopen een hoger risico om ook longkanker te krijgen. Roken is een risicofactor voor blaaskanker én voor longkanker. Maar tot nog toe had geen enkele studie het verband tussen beide kankers onderzocht.

IN DE KIJKER

Eind juli, in volle hittegolf, heeft de EU een eerste kankermedicijn goedgekeurd ongeacht het histologische type van de kanker.

REFLECTIE